Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1 Основи конституційного права України
Читайте также:
 1. C. Сукупність законів, закріплених Верховною Радою України
 2. Аграрне законодавство України
 3. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 4. Адвокатура України
 5. Адміністративно-територіальний устрій України у складі Російської імперії.
 6. Аксіологічне розуміння права та його соціальна цінність
 7. Акти цивільного законодавства України.
 8. Акты международного права
 9. Акты международного права
 10. Аналіз тенденцій, які простежуються в доходній частині Держ.бюджету України.
 11. Аналітична концепція права Г. Харта
 12. Аналогія закону та аналогія права в цивільному праві.

Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України

Модуль1

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Денної форми навчання

 

 

Полтава 2013

 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання. − Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 26 с.

Укладачі: В.В. Бойко, старший викладач кафедри державного управління і права

Відповідальний за випуск: М.І Лахижа, зав. кафедри державного управління і права, д. наук з державного управління

 

 

Рецензент: В.Д. Чернадчук‚ д. юр. наук‚ доцент.

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № 20 від 2013 р.

 


Питання:

1. Загальні засади конституційного ладу України.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина, гарантії їх дотримання.

3. Система органів державної законодавчої і виконавчої влади. Конституційний статус Президента України.

4. Місцеве самоврядування в Україні.

5. Поняття громадянства України. Порядок набуття і припинення громадянства України

 

Завдання 1

Надайте юридичну консультацію, посилаючись на норми чинного законодавства: Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід дотриматися ще, аби стати громадянином України?

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 128; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.199.217
Генерация страницы за: 0.002 сек.