Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оцінка зобов’язань
Читайте также:
 1. Аналіз і оцінка апаратних засобів сучасних ПК 1 страница
 2. Аналіз і оцінка апаратних засобів сучасних ПК 2 страница
 3. Аналіз і оцінка попиту, його еластичність
 4. Аналіз та оцінка меж беззбитковості торговельної діяльності
 5. Вартісна оцінка основних виробничих фондів
 6. Визнання і оцінка доходів та витрат у звіті про фінансові результати
 7. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань
 8. Грошова оцінка земель як складова державного земельного кадастру.
 9. Загальна оцінка вартості майна
 10. Загальна оцінка стану та розвитку промисловості
 11. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
 12. Збудники висипного тифу,властивості.Патогенез,оцінка методів.Профілактика,оцінка препаратів.Діагностика.

Залежно від виду зобов'язання оцінюються за су мою погашення або теперішньою вартістю.

Сума погашення ­- недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Поточні зобов'язання відображаються в Балансі за сумою погашення.

Теперішня вартість -дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства

Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання та і базується на концепції теперішньої вартості грошей, тобто з урахуванням зміни вартості грошей у часі.

Теперішня вартість визначається так:

де РV - теперішня вартість;

FV - вартість майбутніх платежів;

і - ставка відсотка;

п - кількість періодів.

При застосуванні ануїтету — серії рівновеликих платежів, що здійснюються через однакові проміжки часу впродовж певного періоду, теперішня вартість ануїтету повинна розраховуватись так:

РVА = Ах(1 -(1 + і)-п):і ,

де А - ануїтет.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в Балансі за їх теперішньою вартістю. Приклади розрахунку теперішньої вартості розглядаються далі у розділі.

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 135; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.