Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Механізм біржової торгівлі валютою
Читайте также:
 1. Аналіз валового прибутку від реалізації товарів (реалізованих торговельних націнок) підприємства роздрібної торгівлі
 2. Аналіз впливу стану та еф. Використання мат – техн. Бази роздрібної торгівлі на зміну обсягу товарообороту.
 3. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
 4. Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.
 5. Види операцій з валютою
 6. Виокремить чинники, що вплинули на збільшення обсягів торгівлі з країнами-членами СНД.
 7. Відокремити ударно-спусковой механізм.
 8. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. Практичне значення.
 9. Господарський механізм: сутність, функції, еволюція та структура.
 10. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.
 11. Державне регулювання і саморегулювання біржової діяльності
 12. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації

 

Угоди з валютою можуть укладатися як на біржовому, так і позабіржовому (міжбанківському) валютних ринках. У світовій практиці переважна частина операцій з валютою здійснюється саме на позабіржовому міжбанківському валютному ринку.

Як уже зазначалось, нині в Україні функціонують два валютні ринки: біржовий і міжбанківський. Наявність такої системи українських ринків зумовлена незвичайною і унікальною економічною ситуацією, що склалася сьогодні в країні, слабо розвинутою ринковою інфраструктурою, високим ризиком невиконання зобов’язань з операцій на позабіржовому ринку, необхідністю встановлення курсу валют й укладення угод з валютою, що має обмежений обіг. Розвиток ринкової інфраструктури, використання сучасних засобів зв’язку сприяють збільшенню частки операцій з валютою на позабіржовому міжбанківському валютному ринку.

Учасниками угод з валютою на цьому ринку виступають дилери і брокери, які виконують замовлення клієнтів. Угоди ними укладаються через переговори по телефону, телексу, телефаксу або з використанням системи дилінга, яка обслуговується агентством "Reuters".

Біржові торги на УМВБ проводяться відповідно до законодавства України, що регулює укладення валютних угод, Статуту біржі, а також “Технології проведення торгів на ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”, затверджених Біржовим Комітетом ЗАТ УМВБ від 29 вересня 2000 р.

Валютна біржа є закритою, а тому участь у торгах мають право брати її засновники, а також організації, які є членами біржі. До зали торгів допускаються:

- безпосередні учасники торгів ‑ трейдери, які уповноважені укладати угоди у залі торгів за дорученням Учасника і не мають права працювати від свого імені і які пройшли акредитацію згідно з Правилами та положеннями біржі;

- члени Біржового Комітету, Ради директорів біржі;

- уповноважені співробітники біржі, що відповідають за проведення торгів (біржовий реєстратор, біржовий наглядач, маклер та інші);

- представники НБ України, ДКЦПФР, Міністерства фінансів України та інші особи за погодженням з Радою директорів біржі (представники мас-медіа, а також постійні та разові відвідувачі).

За якими ж технологіями проводяться торги на УМВБ?

Проведення торгів на біржі здійснюється:

1) за формою:

- голосові торги (торги "з голосу");

- електронні торги;

2) за технологіями:

- безперервного подвійного аукціону (за цією технологією укладаються угоди в біржовій електронній системі торгів "БЕСТ");

- одностороннього аукціону з проведенням торгів за формою "з голосу" (технологія викладена в "Положенні про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі");- фіксингу з проведенням торгів за формою "з голосу";

- в режимі "обговорення умов" угоди (за цією технологією укладаються угоди в біржовій електронній системі торгів "БЕСТ" при проведенні електронних торгів);

- "по-домовленості" (за цією технологією укладаються угоди в біржовій електронній системі торгів "БЕСТ" при проведенні голосових торгів).

Зупинимося більш детально на характеристиці торгів, що відбуваються на ЗАТ УМВБ.

 

Безперервний подвійний аукціон.

У торгах беруть участь учасники біржового ринку ‑ Продавці та Покупці. В основу цією технології торгів покладено принцип "Order driven market" ‑ ринок конкуруючих між собою заявок, при якому угода укладається автоматично при перехрещенні умов зустрічних заявок.

Технологія безперервного подвійного аукціону передбачає термінове повне або часткове виконання заявки після її подачі, при наявності в торговому просторі однієї або кількох зустрічних заявок, що співпадають з нею по ціні. Якщо нова заявка, що утворилась в результаті виставлення або коригування попередньої заявки у бік підвищення конкурентності , перехрещується за ціною з найкращою з протилежних заявок, то одразу ж укладається угода, яка дорівнює за обсягом найменшому обсягу з цих двох заявок. Угода укладається за ціною раніше поданої заявки.

Якщо ж заявка виконана частково, її виконана частина видаляється з торгового простору та заноситься до реєстру угод. Для частини заявки, що залишилась, ця процедура може повторюватися до тих пір, поки не буде вичерпано весь обсяг цієї заявки, чи не будуть виконані усі зустрічні заявки, що перехрещуються з нею по ціні. При цьому, невиконана частина цієї заявки, що залишилась, продовжує брати участь в аукціоні, і для визначення пріоритету часу та пріоритету обсягу невиконаної частини використовується початковий термін надання та обсяг заявки.

Заявка, що задовольняє по ціні зустрічні заявки, виконується згідно прийнятого набору правил по пріоритетах ціни, часу надання та обсягу заявки. Під час торгової сесії першими виконуються заявки згідно:

а) пріоритету ціни заявки:

- на купівлю ‑ в порядку зменшення заявлених цін;

- на продаж ‑ в порядку збільшення заявлених цін;

- виконується по ціні заявки, що була введена раніше зустрічної заявки;

б) пріоритету часу:

- при рівності заявлених цін у першу чергу виконуються заявки, що були подані раніше ;

в) пріоритету обсягу:

- при рівності усіх вищеназваних умов, у першу чергу виконуються заявки з найбільшим обсягом.

Заявка або частина заявки вважається виконаною, а угода за цією заявкою ‑ укладеною, якщо вона зареєстрована біржею і внесена до реєстру угод.

 

Односторонній аукціон

За цією технологією в торгах бере участь один учасник-Продавець та декілька учасників-Покупців. Форма проведення таких торгів ‑ голосові.

Учасник, який бажає взяти участь в аукціоні як Продавець, подає на біржу не пізніше терміну, визначеного Регламентом торгів відповідним товаром, пропозиції з продажу товару за затвердженим у відповідному Регламенті зразком.

На основі поданих від Продавця пропозицій з продажу товарів біржа формує біржовий бюлетень (далі-бюлетень) про товари, що виставляються для реалізації на аукціоні, та оприлюднює його не пізніше визначеного у Регламенті строку до початку аукціону у засобах масової інформації та/або на web-сторінці біржі. Бюлетень містить інформацію про місце, дату і час проведення аукціону, перелік товарів, що виставляються на продаж, кількість та розміри лотів, початкову ціну за одну одиницю товару. Крок аукціону, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні та інші необхідні параметри товару та умови його продажу і проведення розрахунків визначаються Регламентом торгів.

Учасник, який бажає прийняти участь в аукціоні в якості Покупця, подає на біржу заявку на придбання товару згідно бюлетеня.

У день проведення аукціону біржа реєструє Покупця і видає йому аукціонну (реєстраційну) картку.

Покупець має право брати участь в аукціоні на умовах, які передбачене Правилами та положеннями біржі, щодо відповідного товару.

Аукціон проводить ведучий (маклер), який призначається біржею. Ведучий починає торги з оголошення умов проведення аукціону, назви Продавця, позиції аукціонного бюлетеня, кількості лотів, обсягу товарів, що міститься в одному лоті, початкової (стартової) ціни та кроку ціну.

Якщо на позицію, яка міститься в біржовому бюлетені, у встановленому порядку не було подано жодної заявки на купівлю, то ведучим така позиція до продажу не оголошується і торги по ній не відбуваються.

У ході аукціону:

- ціна підвищується за пропозиціями Покупців;

- збільшення Покупцями ціни може відбуватися лише у розмірах, кратних кроку аукціону;

- зниження ціни нижче за початкову (згідно бюлетеня) може відбутися за рішенням Продавця, яке оформлюється за встановленим зразком та оголошується ведучим під час ведення аукціону;

- зниження ціни не нижче за початкову (згідно бюлетеня) покладається на ведучого аукціону.

Покупець повідомляє про готовність купити лот підняттям своєї аукціонної картки.

У разі коли після оголошення ведучим запропонованої ціни кілька Покупців одночасно піднімають свої аукціонні картки, ведучий називає нову ціну.

Якщо при послідовному збільшенні вартості лота кілька Покупців залишають свої аукціонні картки постійно піднятими, ведучий може запропонувати одному з них назвати свою ціну (кратну кроку ціни).

Якщо Покупець запропонував вартість лота більшу, ніж оголошена, ведучий називає аукціонний номер Покупця і запропоновану ним вартість.

Кожна наступна ціна, запропонована Покупцями на торгах повинна перевищувати попередню не менше, ніж на крок ціни, визначений в Регламенті торгів за відповідним товаром.

Торги з продажу лота вважаються закінченими після триразового оголошення ведучим чергової ціни та удару молотка, при цьому переможцем визнається Покупець, аукціонний номер якого ведучий назвав останнім.

У разі, коли після триразового оголошення ведучим початкової ціни товару, Покупці не висловлюють бажання придбати товар за цією ціною, ведучий має право знизити її до рівня мінімальної ціни, що задовольняє вимоги Продавця. Якщо після такого зниження ціни немає бажаючих придбати товар, торги за даним лотом припиняються.

За умови, якщо до оголошеного на торгах лоту зацікавленості не виявлено, то даний лот може бути виставлений на торги повторно на цьому ж аукціоні.

 

Фіксинг

У таких торгах беруть участь учасники біржового ринку, а саме Продавці та Покупці через своїх уповноважених осіб ‑ трейдерів, що діють на підставі доручення встановленого зразка. Форма проведення таких торгів ‑ голосові.

Всі Учасники можуть подавати заявки як на купівлю, так і на продаж.

За цією технологією спочатку здійснюється накопичення заявок за відповідним товаром.

До початку торгів Продавець попередньо подає на біржу (Біржовому реєстратору) заявку на продаж товару за початковою (стартовою) ціною, що зазначена в цій заявці.

Безпосередньо перед торгами Покупці, бажаючі придбати товари за стартовою ціною, надають Біржовому реєстратору попередні заявки на купівлю.

Перед початком торгів маклер оголошує стартову ціну торгів, сумарний обсяг поданих заявок на продаж, сумарний обсяг поданих заявок на купівлю, різницю між обсягом пропозиції та попиту. Дана різниця між пропозицією та попитом є відправною для початку торгів.

За оголошеною маклером стартовою ціною проводиться збір додаткових заявок. Трейдери мають право подавати в ході торгів додаткові заявки, збільшуючи або зменшуючи раніше заявлені ними обсяги купівлі/продажу товару. Подані додаткові заявки обов’язково повинні зменшувати абсолютне значення різниці між пропозицією та попитом. Знак різниці в ході торгів змінюватись не може.

Після подачі трейдерами за стартовою ціною усіх додаткових заявок маклер оголошує нове значення ціни. Якщо сукупний обсяг поданих заявок на продаж більший ніж сукупний обсягу поданих заявок на купівлю, тобто знак різниці між ними додатній (+), маклер знижує ціну. Якщо ж обсяг на купівлю більший обсягу на продаж, різниця між ними від’ємна (‑), то маклер підвищує ціну.

Після оголошення маклером нової ціни проводиться черговий збір додаткових заявок. Після подачі всіх додаткових заявок маклер оголошує нове значення ціни. Дана процедура зміни ціни і збору додаткових заявок продовжується доти, доки сукупні обсяги поданих заявок на продаж та купівлю не зрівняються (різниця 0).

Момент, коли сукупні обсяги заявок на продаж та купівлю співпадають ‑ називається фіксингом. Усі заявки на продаж/купівлю задовольняються за єдиною ціною, яка сформувалась на момент фіксингу.

 

Режим "обговорення умов" угоди

За цією технологією, яка є аналогом шилінгу, можуть укладати угоди учасники, які працюють з електронним робочим терміналом, що встановлений в залі торгів біржі (ЕРТ) та віддаленим електронним робочим терміналом, що встановлений за межами біржі (ВЕРТ).

Режим "обговорення умов" угоди (далі ‑ режим обговорення) дозволяє:

- подавати як "адресні" (адресовані конкретному учаснику-контрагенту) заявки, доступні тільки відповідному учаснику-контрагенту, так і "безадресні", що поступають в загальну чергу заявок відповідно на купівлю чи на продаж і доступні всім трейдерам, що працюють з ЕРТ та ВЕРТ;

- укладати угоди за ціною, що виходить за цінові ліміти, якщо такі встановлені для товару;

- "обговорювати" інші параметризовані умови (строк, обсяг і т.д.) та виставляти додаткові умови;

- подавати декілька однонаправлених заявок від свого імені (чи від імені одного клієнта);

укладати угоди як без попереднього депонування учасниками необхідних активів, так і без висунення учасниками фінансових вимог один одному;

- проводити розрахунки як самостійно, так і через рахунок біржі в банку;

- якщо до поданої трейдером "безадресної" заявки виявили зацікавленість декілька контрагентів, то трейдер має право вибрати контрагента сам незалежно від встановлених приорітетів.

У разі, якщо в цьому режимі укладаються угоди на товар, торги яким проводяться за технологією безперервного подвійного аукціону, то такі угоди не враховуються при визначенні котирувальної ціни.

 

Укладання угод "по-домовленості"

За цією технологією можуть укладати угоди учасники, які працюють в піті (при проведені голосових торгів). Цей режим дозволяє:

- укладати угоду безпосередньо між двома учасниками;

- укладати угоди за ціною, що виходить за цінові ліміти, якщо такі встановлені по товару;

- "обговорювати" інші параметризовані умови (строк, обсяг і т.д.);

- укладати угоди як без попереднього депонування учасниками необхідних активів, так і без висунення учасниками фінансових вимог один одному;

- проводити розрахунки як самостійно, так і через рахунок біржі в банку.

 

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 538; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аналіз валового прибутку від реалізації товарів (реалізованих торговельних націнок) підприємства роздрібної торгівлі
 2. Аналіз впливу стану та еф. Використання мат – техн. Бази роздрібної торгівлі на зміну обсягу товарообороту.
 3. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
 4. Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.
 5. Види операцій з валютою
 6. Виокремить чинники, що вплинули на збільшення обсягів торгівлі з країнами-членами СНД.
 7. Відокремити ударно-спусковой механізм.
 8. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. Практичне значення.
 9. Господарський механізм: сутність, функції, еволюція та структура.
 10. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.
 11. Державне регулювання і саморегулювання біржової діяльності
 12. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.