Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Видатні діячі української культури

Читайте также:
 1. I етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2012/2013 н.р.
 2. I.2 Характеристика основних елементів корпоративної культури
 3. I.3 Класифікація видів корпоративної культури
 4. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
 5. Взаємозв’язки української і світової культур та культура української ді-аспори (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.).
 6. Видатні діячі київської русі
 7. ВИДАТНІ ДІЯЧІ ПЕРІОДУ
 8. ВИДАТНІ ДІЯЧІ ПЕРІОДУ
 9. ВИДАТНІ ДІЯЧІ ПЕРІОДУ
 10. Видатні діячі спортивного руху укр діяспори
 11. Видатні діячі української культури 

Балабан Гедеон (1530 – 1607) – український церковний і політичний діяч. З 1565 р. єпископ у Львові, власник значних маєтків. Виступав проти спроб Ватикану підкорити Православну Церкву, проти запровадження в Україні григоріанського календаря. Кілька разів змінював свої погляди на перспективу унії з католиками. Гостро засуджував рішення Берестейського собору 1596 р. Намагався повністю підпорядкувати братства єпископській владі.

Боплан Г.-Л. де (бл.1600 – 1673) – французький військовий інженер. У 1630 – 1648 рр. перебував на службі у польського уряду, керував будівництвом фортець в Україні. 1650 р. у Франції видав ″Опис України, або областей королівства Польського, розташованих між кордоном Московії й Трансильванії″, що містить цінні відомості з історії, географії, культури та етнографії України. У 1648 – 1650 рр. видав карти України.

Борецький Іов (? – 1631) – український церковний, політичний і освітній діяч, прихильник зближення України з Московією. Був організатором Київської братської школи (1615) та її першим ректором. З 1620 р. і до кінця життя – київський православний митрополит. Автор полемічного твору ″Протестація″, і можливо, ″Перестороги″, спрямованої проти католицької церкви, уніатів та гнобительської політики шляхетської Польщі в Україні.

Вишенський Іван (1545? – 1620) – видатний український письменник-полеміст. Був високоосвіченою людиною свого часу, ченцем Афонського монастиря, де й помер схимником-анахоретом. У своїх посланнях з Афону викривав православних єпископів-зрадників, католицьке й уніатське духівництво, польських та українських феодалів-кріпосників. Вишенський був майстром викривально-ораторського стилю, його творчість вплинула на розвиток жанру сатири в українській літературі.

Гулевичівна Є. В. (1575 – 1642) – одна з засновниць Київського братства, монастиря й школи при ньому. У своєму заповіті відписала свою садибу й землі в Києві для заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей шляхти й міщан. Цим було покладено початок Київській братській школі.

Дрогобич Ю. (Котермак Юрій з Дрогобича; бл. 1450 – 1494) – український учений й освітній діяч, перший український автор друкованої книги. У Краківському університеті здобув наукові ступені бакалавра й магістра. Пізніше навчався в університеті медицини та вільних мистецтв у Болоньї, де став доктором філософії та медицини; читав лекції з астрономії, у 1481 – 1482 рр. був обраний ректором. Висловлював упевненість у здатності людського розуму пізнати закономірності світу.

Зизаній Лаврентій (Тустановський; ? – 1633?) – український педагог, перекладач, церковний діяч. У 1596 р. у Вільно надруковані його перший в Україні та у Білорусі буквар із словником і ″Граматика словенська…″ – визначні пам’ятки української педагогічної літератури. Автор ″Катехизису″.Зизаній Стефан (Тустановський; бл. 1570 – 1621?) – український письменник-полеміст і педагог. Брат Л. Зизанія. Автор православного ″Катехизису″, антикатолицького трактату, спрямованого проти римського папи й уніатів.

Могила П. С. (1596 – 1647) – церковний і освітній діяч України першої половини ХVІІ ст. У 1632 р. став митрополитом київським і галицьким. Його заслугою є визнання легального становища в Україні Православної Церкви, а також передачі їй уніатами ряду монастирів і церков. У 1631 р. відкрив у Троїцькому монастирі Києво-Печерської лаври школу, що 1632 р. об’єднано з Київською братською школою. У 1633 р. ця школа отримала назву Києво-Могилянська колегія (з 1701 р. – Київська академія). Написав ряд книг: ″Євангеліє учительне″ (1616), ″Анфологіон″ (1636) та інші. Був також автором численних полемічних проповідей.

Оріховський-Роксолан С. (Ожеховський С.; 1513 – 1566) – відомий латинопольськомовний літератор, публіцист, якого сучасники з повагою називали ″руським Демосфеном″. Відомі пристрасні промови й звертання Оріховського до короля та шляхти із закликом об’єднати християнський світ проти турецької загрози.

Острозький К. К. (1526 – 1608) – український магнат, київський воєвода, діяч культури, князь. З ініціативи князя у м. Острозі було створено гурток антиуніатських літераторів і публіцистів, що підготував до друку перше повне видання Біблії у перекладі церковно-слов’янською мовою. У Турові, Володимирі-Волинському, Острозі відкрив школи; заснував Острозьку друкарню.

Острозький Клірик (кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) – нерозгаданий псевдонім одного з визначних українських письменників-полемістів кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. Він належав до острозького літературного гуртка. Автор публіцистичних творів, спрямованих проти запеклого поборника унії Іпатія Потія: ″Отпис на лист…″, ″На другий лист велебного отця Ипатія…″. У посланіях Острозького Клірика, пройнятих патріотичними мотивами, засуджено антинародну суть унії, Ватикан, церковників-ренегатів.

Павло Русин (Павло Процелер з Кросна; бл. 1470 – 1517) – освітній, літературний та науковий діяч гуманістичного напрямку. Походив з німецьких колоністів, але називав себе русином. Магістр Краківського університету, де викладав історію античної літератури. Значно вплинув на формування польської поезії доби Відродження. 1509 р. у Відні видано збірку поезій Павла Русина латинською мовою. Він редагував, видавав і коментував твори Овідія, Сенеки та ін., сприяв поширенню гуманістичної літератури.

Плетенецький Є. М. (бл. 1554 – 1624) – український церковний і культурний діяч. Брав участь у церковному соборі 1596 р. у Бересті, де проявив себе непримиренним противником унії. З 1599 р. – архімандрит Києво-Печерської лаври. Своєю діяльністю сприяв відродженню Києва як політичного й культурного центру України.

Потій Іпатій (1541 –1613) – уніатський митрополит (1600 – 1613), один із засновників уніатської церкви в Україні. Автор ряду полемічних творів, спрямованих проти Православної Церкви та протестантів (″Антиризис»″ листи до князя К. Острозького та ін.).

Сагайдачний П. К. (Конашевич-Сагайдачний; ? – 1622) – гетьман українського реєстрового козацтва. Під керівництвом Сагайдачного козаки здійснили успішні походи проти Туреччини й Кримського ханства, зокрема, 1616 р. напали на Кафу (Феодосію), спалили й потопили турецькі галери-каторги, визволили невільників. Очолюване Сагайдачним 40-тисячне козацьке військо відіграло вирішальну роль у розгромі 1621 р. під Хотином турецької армії, що загрожувала багатьом країнам Європи. За активною участю Сагайдачного, який з усім козацьким військом вступив до Київського братства, було відновлено православну ієрархію, ліквідовану після Берестейського собору 1596 р. Перед смертю заповів своє майно на освітні, благодійні й релігійні цілі, зокрема Київському братству та Львівській братській школі. На смерть Сагайдачного ректор Київської братської школи К. Сакович написав ″Вірші″, де прославляв його заслуги перед Україною.

Смотрицький Г. Д. (? – 1594) – український письменник і педагог, з 1580 – перший ректор Острозької школи. Брав активну учать у виданні (І. Федоровим) Острозької Біблії. Автор першої пам’ятки полемічної літератури ″Ключ царства небесного″ і твору ″Календар римський новий″.

Смотрицький М. Г. (до прийняття чернецтва – Максим; бл. 1578 – 1633) – український письменник-полеміст, філолог, церковний та освітній діяч. Син Г.Д. Смотрицького. Відстоював православ’я у полеміці проти Берестейської унії, наступу католицизму. Переконавшись, що боротьба проти унії виливається у широкий народний антифеодальний рух, М. Смотрицький 1627 р. прийняв унію. Автор ″Грамматіки славенския…″ (1618), що тривалий час була єдиним навчальним посібником з мови. Перевидана у Москві 1648, 1721 рр.

Терлецький К. С. (? – 1607) – український церковний діяч, один з ініціаторів Берестейської церковної унії 1596 р. У 1595 р. разом з Іпатієм Потієм у Римі домовився з папою про об’єднання церков. На Берестейському церковному соборі К. Терлецький та його однодумці офіційно проголосили запровадження в Україні та Білорусі унії Православної Церкви з Католицькою.

Туптало Д. (Ростовський Д.; 1651 – 1709) – український церковноосвітній діяч і письменник, автор зібрання оповідей ″Четьї-Мінеї″ або ″Житія святих″.

Філалет Христофор (друга половина ХVІ – на початку ХVІІ ст.) – український письменник-полеміст. Автор полемічного твору ″Апокрисис″ (1597), спрямованого проти унії й папства.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 1454; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.005 сек.