Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАВДАННЯ №23

1. Регулювання діяльності учасників фінансового ринку.

2. Особливості дослідження кон’юнктури фінансового ринку.

3. Задача:

До фінансової установи звертається клієнт, щоб отримати позику. Для гарантування своїх зобов’язань перед кредитором позичальник готовий надати в заставу переказний вексель. Термін погашення даного векселя наступає через 2 роки, сума зобов’язань по векселю становить 900 тис. грн., річна відсоткова ставка рівна 18 %, дисконтування проводиться щоквартально. Кредитор погоджується з предметом застави.

Визначити:

Ø Яку максимально можливу суму отримає позичальник під заставу такого векселя.

4. Тести:

1. Критичний ризик – це:

а) повна втрата доходів, при якій виникає необхідність відшкодування витрат;

б) часткова втрата доходів, при якій не виникає необхідність відшкодування втрат;

в) повна втрата майна;

г) повна втрата майна та доходів майбутніх періодів.

 

2. До гібридних інструментів фінансового ринку відносять:

а) акції на пред’явника;

б) варанти;

в) конвертовані облігації;

г) приватизаційні папери;

д) форвардні контракти.

3. Угоди при зворотній викуп – це:

а) РЕНО;

б) РЕКО;

в) РЕПО;

г) РЕЗО.

 

 


ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Задачі з дисципліни «Фінансовий ринок»

Основні фінансові інструменти (акції)

1. Ліквідні активи фірми на початок місяця становили 30%, на кінець місяця — 50% всіх активів. У якому випадку може бути більшою різниця між балансовою та ринковою оцінками власного капіталу фірми — на початок чи на кінець місяця?

2. Статутний капітал акціонерного товариства становить 1 млн грн. Яким може бути розмір наступної емісії акцій, якщо при цьому AT планує випустити привілейовані акції на суму 0,5 млн грн. та здійснити емісію облігацій у розмірі 1,5 млн грн.?

3. Визначити балансову та ринкову вартість активів, якщо балансова оцінка власного капіталу становить 10 млн гр. од., ринкова оцінка власного капіталу — 15, зобов'язання — 12 млн гр. од.?

4. Протягом року фірма отримала прибуток у розмірі 500 тис. гр. од., 25% прибутку сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, 75% прибутку залишились нерозподіленими. На скільки змінився протягом року акціонерний та власний капітал фірми?

5. Ринкова вартість акції компанії протягом року зросла з 10 до 13 гр. од. На скільки процентів змінились при цьому балансова, ринкова оцінка власного капіталу та ринкова капіталізація компанії?

6. При створенні акціонерного товариства був зареєстрований статутний капітал у розмірі 1 млн гр. од. Протягом року з моменту реєстрації AT здійснило другу емісію акцій в розмірі 0,5 млн гр. од. і отримало прибуток у розмірі 0,1 млн гр. од., який залишився нерозподіленим. Визначити акціонерний та власний капітал AT на момент реєстрації та через рік.Похідні фінансові інструменти (ф’ючерсні угоди)

1. Процентна ставка з фінансування становить 12% річних, з інвестування — 10% річних, дохідність активу — 10,5% річних. Ціна спот активу на початок періоду — 100 гр. од. Визначити інтервал для визначення теоретичної форвардної ціни, якщо дата поставки — через три місяці.

2. Ставка з фінансування дорівнює процентній ставці з інвестування і становить 12% річних. Дохідність активу — 10,5% річних. Визначити теоретичну форвардну ціну Фт, якщо ціна спот активу на початок періоду становить 50 гр. од., дата поставки — через 6 міс.

3. Ставка фінансування дорівнює ставці інвестування і становить 16% річних. Дохідність активу — 12% річних. Ціна спот активу на початок періоду — 100 гр. од., форвардна ціна дорівнює Ф, дата поставки — через 6 міс. Визначити, чи можна в цьому випадку реалізувати арбітражну стратегію. Якщо можна, то описати її і розрахувати арбітражний прибуток. Розв'язати задачу при:

а) Ф = 105 гр. од.; б) Ф = 98 гр. од.

4. Ставка а фінансування та інвестування, що нараховується неперервно, становить 16% річних. Ціна поставки активу, зафіксована у форвардному контракті, — 50 гр. од. Визначити ціну форвардного контракту ф за 4 міс. до дати поставки, якщо форвардна ціна активу в цей момент — 51,6 гр. од.

5. Компанія має намір через три місяці продати на ринку 400 т цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов'язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, вона проводить хеджування ф'ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить Цл300, а ф'ючерсна — 305 дол./т. Обсяг базового активу, тобто цукру, у ф'ючерсному контракті стандартний і дорівнює 50 т:

а) яке хеджування (довге чи коротке) у цьому випадку проводиться і в чому його суть?

б) якою має бути ф'ючерсна ціна цукру Ф2 на дату поставки у разі ідеального хеджування, якщо ціна спот на дату поставки становить Цс2296 дол./т?

в) якою має бути ф'ючерсна ціна цукру Ф2 на дату поставки у разі неідеального хеджування, якщо ціна спот на дату поставки становить Цс2296 дол./т і виграш у результаті хеджування дорівнює 400 гр. од.?

г) навести приклад ціни спот Дс, та ф'ючерсної ціни Ф2, при яких мало б місце неідеальне хеджування і виграш на ринку спот частково нейтралізувався програшем на ф'ючерсному ринку;

д) навести приклад ціни спот Цс2 та ф'ючерсної ціни Ф2, при яких мало б місце неідеальне хеджування і при втратах на ринку спот компанія отримала б вигоду в результаті хеджування.

6. Фірма, що має намір купити на ринку через місяць 2000 унцій металу X, хоче прохеджувати свою позицію з допомогою ф'ючерсних контрактів. Оскільки ф'ючерси на метал X на біржі відсутні, фірма приймає рішення використати ф'ючерси на золото, оскільки співвідношення цін q (q = Ціна золота : Ціна металу X) останнім часом практично стале і дорівнює в даний момент 2. Обсяг золота в одному ф'ючерсному контракті — 100 унцій. На початок хеджування ціна спот золота становить -ЦС1= 360 дол./унція, ціна спот металу X ЦС1Х = 180, ф'ючерсна ціна золота Ф1= 400 дол./унція:

а) яке хеджування (довге чи коротке) в цьому випадку проводиться і в чому воно полягає?

б) навести приклад ціни спот металу XЦ с2х і ф'ючерсної ціни золота Ф2, при яких мало б місце ідеальне хеджування, якщо ціна спот золота Цс2= 370 дол./унція;

в) навести приклад ціни спот металу X Цс2х і ф'ючерсної ціни золота Ф2, при яких мав би місце базисний ризик, якщо ціна спот золота Цс2 = 360 дол./унція;

г) навести приклад ціни спот металу X Ц с2х і ф'ючерсної ціни золота Ф2, при яких мали б місце базисний та крос-хеджинг ризики, а результат хеджування був додатним (ціна спот золота Цс2 = 360 дол./унція).

Похідні фінансові інструменти (свопи)

1. Корпорація А може емітувати облігації з фіксованими купонними виплатами в розмірі 10,5% річних або залучити кошти під плаваючу процентну ставку LIBOR + 0,5%. Корпорація Б може залучити кошти під фіксовану ставку kф або плаваючу ставку kпл.

Проаналізувати доцільність укладання угоди своп між корпораціями А | Б та визначити виграш кожної з корпорацій від проведення свопу при:

а)kф=11,9%; kпл = LIBOR + 1,1%;

б) Kф = 11,0%; kпл = LIBOR + 1,0%;

в)kф = 11,6%; kпл = LIBOR + 0,9%.

2. Компанія А емітувала облігації з фіксованим купоном 10,6% на суму 5 млн дол. США. На ринку зобов'язань з плаваючою ставкою вона може залучити кошти під ставку LIBOR + 1,0%.

Компанія Б отримала кредит під плаваючу ставку LIBOR + 1,4% розміром 5 млн дол. США. На ринку з фіксованою ставкою вона може залучити кошти під 11,5% . Компанії приймають рішення укласти угоду своп про обмін процентними ставками, згідно з якою компанія А сплачуватиме компанії Б (або банку) плаваючу процентну ставку LIBOR.

Визначити процентну ставку, що надходитиме компанії А від компанії Б (або від банку) у разі, якщо:

а) компанії А і Б отримують однакову вигоду від проведення свопу;

б) виграш компанії А на 5 б.п. перевищує виграш компанії Б;

в) посередником при проведенні свопу виступає банк; вигода банку становить 10 б.п., компанії А і Б отримують однакову вигоду.

3. Банк Б надав кредит під плаваючу процентну ставку LIBOR + 0,7%. На ринку активів з фіксованим доходом він може придбати облігації з купонними виплатами на рівні 9,3% .

Банк А має в портфелі активів облігації, що приносять 10,2% доходу, і може надати кредит під ставку LIBOR + 1,0%. Компанії приймають рішення укласти угоду своп про обмін процентними ставками, згідно з якою компанія Б сплачуватиме компанії А (або банку) плаваючу процентну ставку LIBOR+ 0,7%. Визначити процентну ставку, що буде надходити компанії Б від компанії А (або від банку) у разі, якщо:

а) компанії А і Б отримують однакову вигоду від проведення свопу;

б) виграш компанії А на 4 б.п. перевищує виграш компанії Б;

в) посередником при проведенні свопу виступає банк; вигода банку ста­новить 10 б.п., компанії А і Б отримують однакову вигоду.

Процентні ставки, ризик і дохід

1. Кредит у розмірі 50 000 гр. од. надано на один рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом — 7%.

Визначити поправку на інфляцію kt та премію за ризик неповернення kH и очікуваному рівні інфляції і = 5% та ризику неповернення ін3%.

2. Кредит у розмірі 10 000 гр. од. надано на один рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом — 8%.

Визначити процентну ставку за кредитом в умовах інфляції та ризику непогашення при очікуваному рівні інфляції і = 4% і ризику неповернення

іH = 5%.

3. Ймовірність того, що очікуваний дохід за портфелем знаходиться в інтервалі [90 тис. грн. < R < 120 тис. грн.], дорівнює 0,997.

Визначити середній очікуваний дохід M(R) та стандартне відхилення q(R) якщо спостерігається нормальний розподіл ймовірностей.

4. Дохідність портфеля цінних паперів у кожному з чотирьох періодів відповідно становить 10, 15, 12, 14%.

Визначити середню арифметичну ka та середню геометричну kr процентні ставки за портфелем.

5. Визначити очікувану дохідність портфеля M(R) та стандартне відхилення q (R) якщо: Рі = 0,1; 0,2; 0,4; 0,2; 0,1; R і = 10; 12; 17; 22; 24 тис. гр. од. (Р і — ймовірність того, що дохідність портфеля дорівнюватиме Rі ).

Оцінювання фінансових активів

1. Облігація з фіксованим купоном 13%, що сплачується раз на рік, буде погашена 01.02.2008 р. за номінальною вартістю 1000 гр. од.

а) оцінити ринкову вартість облігації після сплати за нею процентів 01.02.2005 p., якщо дохідність k0 подібних облігацій, що перебувають в обігу в даний момент на ринку, становить 14%. Наступні купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік;

б) яку суму P* 0 повинен сплатити інвестор власнику облігації при купівлі її 05.09.2006 p., якщо останні купонні виплати відбулися 01.02.2006 р. ринкова дохідність подібних облігацій, що перебувають у даний момент на ринку, становить 12% ?

в) чи забезпечить дана облігація інвестору дохідність на рівні 13,5%, якщо придбати її 01.02.2005 р. за ринковою ціною 993 гр. од. після сплати за нею процентів?

2. Визначити еластичність Е ціни облігації з фіксованим купоном, якщо їй зростанні ринкових процентних ставок з 10 до 12% ринкова ціна облігації змінилась з 1050 до 1010 гр. од.

3. Позику в розмірі 10 000 гр. од. було надано на 3 міс. під 16% річних. У кінці першого місяця погашається 30% позики, другого —30, третього — 40% позики. Визначити тривалість позики D та проценти І, сплачені за позикою, якщо проценти сплачуються щомісяця.

4. Дивіденди за акціями з постійним коефіцієнтом зростання чотири роки тому становили 7 гр. од. Останні сплачені дивіденди дорівнюють 3 гр. од. Визначити очікувану дохідність акції ka, якщо її ринкова вартість 75 гр. од.

5. Вексель на суму N = 50 000 гр. од. обліковується банком за три місяці до терміну його погашення. Облікова ставка банку — 15% річних. Визначити суму Р, сплачену банком власнику векселя, та суму D дисконту банку, врахувати скориговану облікову ставку kв1, яка компенсуватиме банку втрати від інфляції, якщо рівень інфляції за період від дати обліку до дати погашення векселя становив 4%.

6. Який рівень доходу забезпечить інвестору купівля короткострокової дисконтної облігації 01.06.05 р. за ціною 92 гр. од. з подальшим погашенням 01.12.05 р. за номінальною вартістю 100 гр. од.? Чи зможе забезпечити інвестору більшу дохідність продаж облігації 01.09.05 р. за ціною 96,6 гр. од.?

7. Інвестором було придбано 50 акцій за ціною 43 гр. од. за кожну. Через півроку вони були продані за ціною 44,7 гр. од. за акцію після сплати ними дивідендів у розмірі 5 гр. од. на акцію. Визначити дохідність k цієї операції та прибуток П, отриманий інвестором.

8. За три місяці до терміну погашення інвестором було придбано 20 купонних облігацій з купоном 14% за ринковою ціною 1100 гр. од. Через три місяці облігації були погашені за номінальною вартістю 1000 гр. од. кожна. Визначити дохідність k цієї операції.

9. Кредит у сумі 100 000 гр. од. надано на чотири роки під 14% річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначити суму процентів I, отриманих банком від надання кредиту, та платежі в погашення кредиту за всі роки.

10. Кредит у сумі 200 000 гр. од. надано на п'ять років під 16% річних з погашенням однаковими частинами. Платежі в погашення кредиту сплачуються щороку. Визначити частину основної суми боргу dl що погашається в кожному з періодів, та загальну суму процентів I, отриманих банком від надання кредиту.

11. Визначити загальну кзаг та середньозважену kcз дохідність кредитних операцій за квартал, якщо протягом кварталу було надано три кредити: З0 000 гр. од. на 3 міс. під 18% річних; 50 000 гр. од. на 2 міс. під 17,5% річних; 80 000 гр. од. на 1 міс. під 17% річних.

12. Залишок на рахунках "Кредити, надані банком" на 01.06.05 р. становив 6 млн, на 01.09.05 р. 6,3 млн гр. од. Процентні доходи банку від надання кредитів за квартал становили 0,28 млн гр. од. Визначити середню дохідність kc кредитних операцій за квартал.

13. Протягом трьох місяців з 01.04.05 р. по 01.07.05 р. на депозитний рахунок щомісяця вносились кошти в сумі 1000 гр. од. Процентна ставка протягом перших 30 днів становила 17% річних, протягом наступних 40 днів — 19, протягом останніх 21 днів — 19,8%. Обчислити суму нарахованих за 3 міс. процентів I, якщо банком нараховується за вкладом проста ставка процентів.

14. На депозитний вклад внесено 10 000 гр. од. Визначити нарощену протягом року суму Сн, якщо нараховується складна ставка процентів, проценти нараховуються раз на квартал. Процентна ставка (в річних) за І—IV квартали відповідно дорівнює, %: k1= 15; k2 = 16,5; k3 = 17,2; k24 = 17,3.

15. Визначити нарощену суму Сн та проценти I за фінансовою рентою, якщо внески в сумі 5000 гр. од. вносились щороку протягом п'яти років, процентна ставка за рентою становить 14% річних.

16. Депозитний сертифікат, номінал якого 100 000 гр. од., термін обігу — 45 днів, придбаний на ринку за ціною 101 184 гр. од. за 15 днів до погашення. Визначити суму F, яку отримає власник сертифіката при погашенні, а також очікувану дохідність r, якщо процентна ставка за сертифікатом становить 15% річних.

17. Ринкова вартість портфеля на початок 1-го періоду становить 100 тис. гр. од., на кінець 1-го періоду — 120 тис, на кінець 2-го — 150 тис, на кінець 3-го — 160 тис. гр. од. Визначити дохідність портфеля ka в кожному з періодів і середню арифметичну процентну ставку.

18. Безризикова процентна ставка становить 6%, середня ринкова — 11% Визначити необхідну ставку доходу M(R) за акціями, якщо коефіцієнт B корпорації дорівнює 1,3.

19. Дохідність портфеля в кожному з чотирьох періодів становить відповідно: 10, 15, 12 і 14% . Визначити середню арифметичну та середню геометричну процентні ставки.

20. Дохідність портфеля в кожному з трьох періодів становить відповідно: 10, 16 і 12%. Визначити ринкову вартість портфеля Rп по періодах, якщо на початок першого періоду ринкова вартість портфеля становила 200 тис. гр. од.

Фінансові послуги

1. У купівлю 500 акцій за ціною 40 дол. США інвестор вкладає 50% власних коштів і 50% коштів, позичених під 12,4% річних. Комісійні брокера — 60 дол. США. Через 2 міс. інвестор продає акції за ціною 42 дол. США. Визначити прибуток інвестора від проведення цієї операції.

2. Поточна ринкова ціна дисконтної облігації становить 983 дол. США. Очікуючи падіння процентних ставок на ринку, спекулянт купує 50 облігацій. г Через місяць він закриває свою початкову позицію, продаючи облігації наринку. Визначити прибуток (збиток) від проведення такої операції, якщо ціна облігації через місяць становить: а) 985 дол. США; б) 981,5 дол. США.

Комерційні банки

1 Стандартні кредити становлять 70% загального обсягу кредитів х банком, кредити під контролем - 15, сумнівні кредити 10, безнадійні — 5 %:

а) який процент від загального обсягу наданих кредитів становлять резерви для відшкодування можливих втрат за позиками, якщо вони сформульовані відповідно до законодавства;

б) у скільки раз треба збільшити суму резервів, якщо в результаті переоцінки кредитів сумнівні кредити перейшли в категорію безнадійних?

За наведеними активами банку визначити:

а) якими мають бути мінімальні розміри основного та додаткового капіталу банку, щоб виконувались нормативи достатності капіталу;

б) які висновки можна зробити про достатність капіталу банку, якщо основний капітал банку становить 34, а додатковий — 38 млн грн.?

Активи Сума, млн грн. Коефіцієнт ризику, %
Готівка та прирівняні до неї кошти
Державні боргові зобов'язання
Муніципальні облігації
Кредити
Основні засоби та інші активи

Фінансова звітність банку на початок та на кінець періоду має вигляд:


Баланс комерційного банку, млн грн.

Активи Зобов'язання та капітал
Готівкові кошти 1,1 Коррахунки банків
Кореспондентські рахунки в інших банках Кошти до запитання
Кредити, надані банкам Кредити, отримані від банків
Цінні папери Строкові депозити
Кредити Цінні папери власного боргу 14,4
Резерв під кредити 2,5 Субординований борг
Основні засоби 5,3 Статутний капітал 5,1 5,8
Знос 1,2 Загальні резерви 1,2 1,3
Інші активи Нерозподілений прибуток 0,7 0,5
Всього Всього

 

За даними наведеної звітності:

а) розрахувати показники достатності капіталу на початок та на кінець періоду. Які зміни відбулися в структурі капіталу;

б) проаналізувати структуру доходів та витрат банку. Розрахувати чистоту процентну маржу;

в) проаналізувати якість активів банку на початок та на кінець періоду. Чи достатні резерви сформовані банком для покриття можливих втрат за позиками, якщо за 10% наданих банком кредитів проценти не сплачуються більш як 90 днів;

г) оцінити ліквідність банку на початок та на кінець періоду. Позитивні чи негативні зміни в ліквідності відбулися протягом періоду;

д) розрахувати показники ROA та ROE. Порівняти їх із середніми значеннями показників прибутковості для банків країн Заходу.

Звіт про прибутки та збитки банку, млн грн.

 

Доходи   Витрати  
Процентні доходи за кредитами 5,5 Процентні витрати за залученими коштами 3, 3
Процентні доходи за цінними паперами 1,2    
Інші процентні доходи 0,5 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 0,3
Комісійні доходи 1,1 Інші процентні витрати 0,3
Прибутки від торгівлі цінними паперами 0,5 Комісійні витрати 0,3
Прибутки від торгівлі валютою 0,1 Витрати на утримання персоналу 1,8
Інші доходи 0,1 Відрахування в резерви 0,5
Прибуток до оподаткування 1,4 Інші витрати 1,1
Чистий прибуток      

 

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 1541; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.