Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кэрол Дуэк 58 страница
Читайте также:
 1. A) +Кратковременное понижение АД под влиянием отрицательных эмоций 1 страница
 2. A) +Кратковременное понижение АД под влиянием отрицательных эмоций 2 страница
 3. A) 100 мм 1 страница
 4. A) 100 мм 2 страница
 5. A) 100 мм 3 страница
 6. A) Кратковременное понижение АД под влиянием отрицательных эмоций 1 страница
 7. A) Кратковременное понижение АД под влиянием отрицательных эмоций 2 страница
 8. A) Кратковременное понижение АД под влиянием отрицательных эмоций 3 страница
 9. A.Меридиан торы. 1 страница
 10. A.Меридиан торы. 2 страница
 11. A.Меридиан торы. 3 страница
 12. A.Меридиан торы. 4 страница

[62] Вечерка (орысша) – кештік сауық.

[63] Гүлниса – Гүлбике мағынасында. (ниса (парысша) – қыз)

[64] Ревизионизм (ханзуша шужыңжуий) – марксизмді бұрмалаушылық.

[65] Қараңғы базар – жасырын базар (базар тапшылығында жасырып қымбатқа сататын базар)

[66] Артқы есік – сыбайластарына ашылатын жасырын есік.

[67] Жефаң (ханзуша) – азат, бостандық.

[68] Жұмо (ұйғырша сыпайыласқан мағынасы) – біліп қойыңыз.

[69] Ванлы (ханзуша) – бітті, түгеді.

[70] Жүнджібай – (Мау (ханзуша) жүн деген сөз.) – Маузыдұңды атағаны.

[71] Сәкең – Совет одағы.

[72] Абызтай (татарша) – ұстаз әйел, ұстаздың ықпалды білгір ханымы.

[73] Ни сүй (қытайша) – сен кім. (сүй – кім.)

[74] Зағыра (ұйғырша) – жүгері, ақ каулен ұндарынан тандырда пысырылған күлше нан.

[75] Быңсы (ханзуша) – өнер, хикмет.

[76] Гуанжяу (ханзуша) – басқарып тәрбиелеу.

[77] Дазужаң – әтіреттегі группалар бірлестігінің бастығы (үлкен группа бастығы).

[78] Зыдауян (ханзуша) – нұсқаушы. (әтіреттің саяси жетекшісі).

[79] Текшедестеметр – текшеметрдің мыңнан бір бөлігі.

[80] Бәрі де итке қойылатын аттар.

[81] Баугау зыдауян – Баяндауыма рұқсат етіңіз, нұсқаушы.

[82] Бәнжаң – онбасы (өзін күзетуші әскерді жазаланушылар осылай атауға міндетті).

[83] Оранқұтан – адам тәріздес маймылдардың ең ірі, ең жыртқыш түрі.

[84] Көнші – қалашық аты, Лопнор ауданының орталығы.

[85] Мүсәдіра (арабша–ұйғырша) – көнфеске (мүліктің үкімет қазынасына алынуы).

[86] Гамы (ұйғырша) – жер үй.

[87] Қара-қоңырмай – сумай (өсімдік майы).

[88] Тамады (ханзуша) – шешесін... (тілдеу).

[89] Чаңбу (ханзуша) – майдан штабы.

[90] Шужыңжуий (ханзуша) – ревизионизм–марксизмді бұрмалаушылық.

[91] Шаңмян – жез електен өткен майда ұн.

[92] Пұл (ұйғырша) – ақша. Бір пұл – бір юан дегені.

[93] Му (Жұңго жер өлшемінің бірлігі.) – 660 шаршы метр.

[94] Кожаң (ханзуша) – бөлім бастығы.[95] Шынсың (ханзуша, қысқарған атау) – жаңа тума, жаңа өмірге шығуды.

[96] Зәнжу (ханзуша) – тоқта, табжылма деген бұйрық сөз.

[97] Шужыңжуий – ревизионизм – түзетімпаздық.

[98] Слиңбу (ханзуша) – қолбасшылық штап.

[99] Аятұл күрсі – «жын–шайтан аластайтын» құран дұғасы.

[100] Ху уй бең (ханзуша) – қызыл қорғаушы. Ху шяубең – балалардан құралған «кішкене қызыл қорғаушы»

[101] Төрт көне – 1. Көне идея және дін уағыздарына сену. 2. Ғұрып–әдет, салт–сана. 3. Ұлттық көне және европа мүліктері. 4. «Сары» ән, «сары» кітап.

[102] Дашызы (ханзуша атау) – Үрімжідегі үлкен төрткөше түйілісі.

[103] Қызыл 1–ші, 3–ші қосындар – автоном районның бас секретары Уаң ынмауды қорғаушы қосындар. Қызыл екінші қосын – оларға қарсы генерал Угуаңды қорғаушы қосын.

[104] Маузыдұң сөздерінен үзінді.

[105] Маузыдұң сөздерінен үзінді.

[106] Маузыдұң сөздерінен үзінді.

[107] Маузыдұң сөздерінен үзінді

[108] Маузыдұң сөздерінен үзінді.

[109] Хұңисансі (ханзуша) – қызыл 1–ші, 3–ші қосын.

[110] Хұңарсы (ханзуша) – қызыл 2–ші қосын.

[111] Қағазға нығыз оралған мылтық дәрісі. Мереке күндерінде ханзулардың көне дәстүр бойынша ататын қағаз ойыншы гранаты.

[112] Хантеңгір – Тяньшань тауының ең биік шоқысы.

[113] Ортеке – ағаштан теке порымын құрастырып жасаған ойыншық. Домбырашылар оны жіңішке жіппен домбыра шертетін саусақтарына байланыстырып билетті.

[114] Икупән (ханзуша) – өткендегі таптық езгіні еске түсіретін тамақ. (Бостандықтан бұрынғы кедейлер мен жалшылардың жейтін тамағы.)

[115] Жекешілдікке, есекшілдікке, ревизионизмге қарсы тұрып, кері төңкеріске соққы беру науқаны.

[116] Лаухан (ханзуша) – шал.

[117] Оңтүстік тау – Еренқабырғаның Үрімжі тұсын ханзуша солай атайды.

[118] Лаусәнпян – ұлы үш мақала (Маужың үш сөзін Ляңбяу осылай атап жаттатқан)

[119] Ляңфужуши – орынбасар төраға Ляңбяу.

[120] Ең жоғары нұсқау – Маузыдұң сөздерінен үзінді.

[121] Әнзі (ханзуша) – дело (қылмыс боқшасы).

[122] Люгүй шесің (ханзуша) –жын–шайтан.

[123] Гуансай – ханзулардың өлгенде салынатын тақтай сандығы.

[124] Маузыдұң сөздерінен үзінді жазуға цементпен қатырылған кең тақталы мұнара.

[125] Келар – Такламаканда жасайтын кесерткі тектес жануар. Жалпақ бас, үлкені 30–40 сантиметр. Өсіп болғанның құйрығы екі айрық болып кетеді. Адам етіне тісі тисе айрылмайтын аса жайыл, улы жануар. Тек үстінен от, иә темір қызуын өткізіп басқанда ғана қоя береді. Денеде тіс қалса қатерлі екен.

[126] Зәнжу (ханзуша) – тоқта, тапжылма.

[127] Куәйзы (ханзуша) – қыспақ, құрсау.

[128] Ұйғыр халқының ең ауыр санайтын иянаты – әйелін тілдеу.

 

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 178; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.