Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки

Читайте также:
  1. Відомість трансформації угідь
  2. Дополнительно можно оплатить питание: завтрак, обед, ужин – по 200 руб., 3-х разовое – 500 руб.
  3. ОБОРОТНО – САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
  4. П ланування фонду оплати працюючих дільниці
  5. РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ 1 страница
  6. РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ 2 страница
  7. РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ 3 страница
  8. РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ 4 страница
  9. Тема 25: Правова свідомість і правова культура та шляхи їх формування
  10. ЩО ПРИЙНЯТІ В ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ (ОРЕНДУ) УСТАНОВАМИРеєстраційна картка

Реєстраційна картка

Особовий рахунок ___________
(номер)

Дата видачі розрахункової чекової книжки Номери розрахункових чеків Для яких розрахунків видана розрахункова чекова книжка або назва постачальника Строк дії розрахункової чекової книжки Примітки
перший останній
           
           
           
           
           
           


 

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець


 

Додаток 16 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


Номер рахунку Дата видачі розрахункового чека Номер чека Для яких розрахунків виданий розрахунковий чек або назва постачальника Строк дії розрахункового чека Примітки
           
           
           
           
           
           
           


 

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець


 

Додаток 17 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


Підприємство ____________________________
(назва)

від "___" ____________ 200_ р.

N з/п Прізвище, ім'я, по батькові власника розрахункового чека Серія та номер розрахункового чека Назва документа, що засвідчує особу - власника розрахункового чека, його серія та номер Ким виданий документ і дата його видачі
         
         
         


Усього прийнято за день ___________________ розрахункових чеків.
(словами)
Склав ________________
(підпис)

 

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець


 

Додаток 18 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


 

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець
 

Додаток 19 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


____________________________
(назва банку-емітента)

Заява
про перерахування коштів N ___

від "___" ____________ 200_ р.

Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _________ N _________, виданий "___" ____________ 200_ р.
(словами)
________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за розрахунковою чековою книжкою
______________ невикористаний залишок коштів у сумі ________________
(номер) (цифрами)
_________________________________________________________________
(словами)
_________________________________________________________________

на мій рахунок ______________.
(номер)

Підпис клієнта ______________

Заяву прийняв __________________________
(підпис)

 

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець


 

Додаток 20 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


______________________________
(назва банку)
______________________________
(код банку)
______________________________
(район, місто)
від ___________________________
(назва підприємства або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
______________________________
(місцезнаходження, місце проживання)

Заява
про втрату розрахункової чекової книжки
(розрахункового чека)

Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___" ____________ 200_ р. загублено
(дата)
розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) ______________________,
(серія і номери чеків)
видану(ий) банком _______________________, код банку _______________,
"___" ____________ 200_ р., на суму _________________________________.
(дата видачі) (цифрами та словами)

Одночасно з розрахунковою чековою книжкою (розрахунковим чеком) загублено
такі документи, що засвідчують мою особу: ____________________________
_________________________________________________________________.
(перелічити документи, якщо документи не загублено, зазначити "документи не загублено")

Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу) нас (мене) повідомити
за адресою: _______________________________________________________
_________________________________________________________________
"___" ____________ 200_ р.

М. П. ____________________________________________ (підпис власника чекової книжки (розрахункового чека)


Невикористану суму розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) зарахувати
на рахунок _____________ у відділенні банку ________________, код банку _________.
(номер)

Керівник банку _______________
(підпис)

Головний бухгалтер ___________
(підпис)

 

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець


 

Додаток 21 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


 

Директор Департаменту платіжних систем В. М. Кравець


 

Додаток 22 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 126; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.009 сек.