Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство
Читайте также:
 1. III. Наглядные методы производственного обучения
 2. А Наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое
 3. Блок наглядно-дидактического материала
 4. В связи с этим можно выделить три группы методов производственного обучения: словесные, наглядные и практические.
 5. Використання законів та ознак краси, як метод гармонізації та гуманізації архітектурного середовища ландшафтів, міст, інтер’єрних просторів.
 6. Де проводять первинну хірургічну обробку випадкових ран?
 7. Загальна характеристика законів Хаммурапі. Їх структура
 8. Законодавчий процес в Україні. Особливості проходження конституційних законів
 9. Исследование наглядно-образного мышления
 10. Коли проводять операцію при гіпоспадії?
 11. Наглядно-дидактические пособия

Тема 10.

Заняття № 6.

1. Поняття, завдання та межі прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

2. Предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

3. Форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

4. Поняття, завдання та межі прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

5. Предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

6. Форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

7. Правові засоби реагування прокурора на піднаглядні органи, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

8. Організація нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

 

Питання для дискусії (теми рефератів):

1. Повноваження прокурора у ході здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

2. Повноваження прокурора у ході здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

3. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час порушення кримінальної справи.

4. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час провадження слідчих дій.

5. Прокурорський нагляд за законністю дій і рішень при закінченні досудового провадження у кримінальній справі.

 

Контрольні завдання і запитання:

1. Визначте основні питання, які підлягають вирішенню прокурором під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

2. Окресліть вимоги, яким повинен відповідати прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

3. Окресліть вимоги, яким повинен відповідати прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

4. Визначте співвідношення прокурорського нагляду та судового контролю за досудовим розслідуванням.

5. Визначте основні критерії оцінки стану прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

 

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «мета нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «об’єкт нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «предмет нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «межі нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «форми прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «повноваження прокурора зі здійснення за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «організація нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «ефективність прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність», «прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «мета нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «об’єкт нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «предмет нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «межі нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «форми прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «повноваження прокурора зі здійснення за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «організація нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», «ефективність прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». 

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.103.239
Генерация страницы за: 0.001 сек.