Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організація та проведення дослідження
Вказується етапність проведення дослідження; заклади, організації, де проводилась експериментальна робота. Тут дуже коротко характеризується вибірка (кого ви досліджували, їх вік, у якому навчальному закладі, протягом якого часу проводилося досліджування)

Осмислюючи дослідження на етапі його проектування, потрібно орієнтовно прогнозувати його новизну, теоретичну та практичну значущість.

Новизна дослідження передбачає зазначення, що:

· зроблено вперше (розроблено й обґрунтовано модель управління педагогічним спілкуванням у навчальному закладі; розроблено та впроваджено авторську технологію підготовки майбутніх управлінців навчальним закладом; розроблено програму діагностики готовності випускників магістратури до управлінської діяльності; розроблено різнорівневу програму вдосконалення підготовки управлінців навчальним закладом у системі підвищення кваліфікації; здійснено історіографічний системний аналіз розвитку системи підготовки управлінців навчальними закладами в ХХ столітті);

· вдосконалено (зміст професійної підготовки майбутніх управлінців навчальних закладів з урахуванням полі культурного компонента;

· подальшого розвитку набуло (положення щодо розвитку вмінь педагогічного спілкування в майбутніх управлінців навчальним закладом; теоретичні засади полі культурного виховання майбутніх управлінців навчальними закладами; форми та методи особистісно орієнтованого процесу навчання майбутніх управлінців навчальним закладом; висвітлення проблематики, змісту, методів наукових досліджень з педагогіки).

Теоретичне значення магістерської роботи є інтегральною характеристикою впливу проведеного дослідження на педагогічні ідеї та методи, комплексним показником його перспективності, доказовості, концептуальності. Зазначається, що конкретно в теоретичному плані вдалося виявити в результаті проведеного дослідження. Теоретичне значення може полягати в тому, що на його основі можуть бути:

· встановлені нові закономірності;

· виявлені залежності, що існують між якимись факторами;· визначені зв’язки між певними педагогічними явищами;

· визначені шляхи застосування виявлених закономірностей у конкретній освітній галузі або в педагогіці в цілому.

Практичне значення магістерської роботи характеризує реальні зрушення в навчанні і вихованні майбутніх управлінців навчальним закладом, покращенні процесу управління закладом освіти, які можуть бути досягнуті через упровадження в педагогічну практику результатів проведеної роботи. Виділяють два можливі шляхи такого впровадження:

· безпосередній, коли отримані результати адресуються школам і педагогам для використання;

· опосередкований, коли результати включаються в педагогічну теорію і як складова цієї теорії впливають на практику.

Апробація результатів дослідження.Такий пункт виокремлюється лише тоді, коли результати магістерського дослідження були застосовані на практиці, чи доповідалися на студентських наукових конференціях.

Структура магістерської роботи визнається вимогами, які ставляться до магістерських робіт. Вона має складатися зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 386; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Вибір та обґрунтування теми дослідження, його актуальності
 2. Всесвітні конференції ООН з дослідження та використання космічного простору в мирних цілях
 3. Групове ухвалення рішення в організаціях
 4. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.
 5. Етап: проведення оперативного планування.
 6. Заповідник – вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові дослідження. Заповідники є в кожному великому природному комплексі.
 7. Історія виникнення і розвитку системи управління охороною праці в організаціях (СУОП). Політика в галузі охорони праці
 8. Лекція 3. Дослідження екологічної свідомості методом психодіагностичних вимірів
 9. Лекція 8 Інституційні форми багатостороннього співробітництва з дослідження та використання космічного простору
 10. Маркетингові дослідження підприємства
 11. Маркетингові дослідження ринку
 12. Мета дослідження: 1+2+3

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.