Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Подача магістерської роботи до захисту

Виконана й оформлена магістерська робота разом із відзивом керівника подається завідувачу кафедри, який на основі цих матеріалів вирішує питання про допуск студентів до захисту і робить про це відповідний запис у магістерській роботі.

Організаційна підготовка до захисту

У Державну екзаменаційну комісію деканом факультету попередньо подаються:

· списки студентів, допущених до захисту магістерських робіт,

· зведена відомість про виконання студентами навчального плану (з одержаними оцінками з усіх теоретичних дисциплін та інших видів роботи);

· відзив керівника про магістерську роботу;

· рецензія на магістерську роботу спеціаліста відповідної кваліфікації та профілю;

· друковані статті за темою магістерської роботи; документи, які підтверджують практичне застосування роботи; таблиці, діаграми, схеми тощо (якщо такі є).

Члени комісії заздалегідь ознайомлюються зі змістом магістерських робіт.

Підготовка студентів до захисту

Підготовка студентів до захисту – не менш відповідальна справа, ніж підготовка самої магістерської роботи, оскільки якість виступу студента на захисті серйозно впливає на остаточну оцінку за виконану магістерську роботу (попередня оцінка може бути як підвищена, так і знижена). Студент магістратури має підгодовувати текст усного повідомлення – 5-6 сторінок набраного на комп’ютері тексту.

Вимоги до доповіді магістра:

· логічність викладання інформаційного матеріалу;

· точність формулювання висновків та рекомендацій;

· темп мови, дикція;

· вміння доповідати без читання тексту доповіді;

· ефективне використання наочності та часу;

· загальна та специфічна грамотність, аргументованість відповідей на запитання під час захисту

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рецензування магістерської роботи | Захист магістерської роботи
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 348; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.