Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Захист магістерської роботи
Попередній розгляд роботи за місцем її виконання

Попередній захист проводиться з метою надання студентам можливостей:

· виголосити свою доповідь перед членами кафедри;

· помітити можливу непереконливість своєї доповіді, виклад окремих тез роботи які недостатньо пов’язаних між собою логічно або містять двозначні тлумачення тощо;

· уникнути зазначених помилок на захисті магістерського дослідження;

· випробувати свої сили під час відповідей на запитання членів кафедри з теми магістерського дослідження;

· перевірити своє вміння мобілізуватися, бути зібраним, долати хвилювання;

· психологічно, теоретично та практично підготуватися до захисту магістерської роботи.

Попередній захист проводиться не пізніше як за тиждень до остаточного захисту, щоб у студентів був час виправити недоліки та врахувати зауваження.

До захисту магістерських робіт допускаються лише ті студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану.

Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії та регламентується “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”. Захист однієї роботи не повинен перевищувати 30 хвилин.

Процедура захисту включає:

· доповідь студента за змістом роботи, яка готується заздалегідь: студент у стислій формі викладає обґрунтування вибору теми, її актуальність; об’єкт, предмет дослідження; мету, завдання; звертає увагу на те, що вдалося визначити, довести, якими методами це досягнуто; вказує теоретичне та практичне значення, результати дослідження; зазначає, які труднощі виникали у процесі виконання магістерської роботи, які положення не знайшли достатнього підтвердження. У виступі мають міститися також відповіді на основні зауважень наукового керівника, рецензента (якщо вони є). Тривалість доповіді студента магістратури 8-10 хв.);

· запитання до автора (під час захисту магістерської роботи головою, екзаменаторами та членами ДЕКу до студента ставляться запитання для уточнення окремих аспектів, на які він повинен дати вичерпні відповіді);

· виступ наукового керівника або оголошення його відзиву на роботу;

· виступ рецензента або оголошення змісту його рецензії;

· виступи присутніх;

· вичерпні відповіді на всі зауваження, висловлені під час захисту членами ДЕК та присутніми на адресу виконавця магістерської роботи;

· заключне слово магістранта;

· рішення комісії про оцінку роботи (оцінка обговорюється на закритому засіданні ДЕК та оголошується головою ДЕК на відкритому засіданні у присутності членів ДЕК, усієї групи студентів);

· хід захисту фіксується у протоколі ДЕК.

Студент, який на захисті одержав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу, йому видається академічна довідка. ДЕК встановлює, з якою роботою студент може вийти для повторного захисту (подати для рекомендації до захисту ту саму роботу з доопрацюванням або опрацювати нову тему, визначену кафедрою).

Студент допускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. В разі неявки студента на захист магістерської роботи з поважної причини (наявність документа) термін навчання може бути продовжений до наступного терміну роботи державної комісії із захисту магістерської роботи, але не більше одного року.

Студенти, які захистили магістерську роботу на “відмінно”, виявили здібності до дослідницької діяльності, мають друковані праці, можуть бути рекомендовані ДЕК для проведення наукової роботи. Кращі магістерські роботи можуть бути рекомендовані до друку в студентських збірниках.

Після захисту роботи студентів зберігаються протягом п’яти років у вищому навчальному закладі (паперовий носій у бібліотеці, електронний – на випускній кафедрі).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 848; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.