Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Функції наукового керівника

Кількість студентів, які закріплюються за кожним керівником магістерських робіт, регламентується кожним вищим навчальним закладом на підставі існуючих в ньому підходів до планування навантаження викладачів.

Науковий керівник повинен:

· надати допомогу у виборі теми, розробці змісту магістерської роботи, доборі літератури, методології та методів дослідження;

· проаналізувати зміст роботи виконується, висновки та результати дослідження;

· визначити поетапні терміни виконання роботи;

· надавати систематичні консультації студентам з питань послідовності виконання магістерської роботи, визначення обсягу і змісту пояснювальної записки, графічної та інших частин роботи, з питань виготовлення наочних посібників для ілюстрації її основних положень, а також виконання творчої роботи;

· контролювати стан виконання магістерської роботи;

· періодично доповідати на засіданні кафедри про стан виконання магістерського дослідження;

· дати відзив на роботу;

· бути присутнім при захисті магістерської роботи студента.

За затвердженими темами керівники магістерських робіт розробляють індивідуальні плани підготовки магістерських робіт для кожного студента у двох примірниках (Додаток Ф). При цьому враховуються особливості теми, загальний бюджет часу на всю роботу, наявні у студента власні ідеї та раніше виконані напрацювання, орієнтовно розподіляється час на виконання окремих складових частин роботи, пропонується основна література з теми дослідження. Плани розглядаються відповідними кафедрами, затверджуються завідувачем кафедри, після чого один примірник видається студенту магістратури особисто, інший залишається в керівника. Індивідуальний план підготовки магістерської роботи регулює роботу студента. Згідно з планом студент зобов’язаний звітувати перед керівником про хід виконання магістерської роботи. Відзив на магістерську роботу науковий керівник пише (друкує) у двох примірниках у довільній формі. У відзиві необхідно зазначити:

· рівень підготовленості студента до виконання наукового дослідження;

· уміння працювати з джерельною базою;

· ступінь оволодіння методами дослідження;

· вміння втілювати у практику навчання теоретично обґрунтовані наукові ідеї;

· вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал;

· вміння робити висновки;

· відповідність магістерської роботи всім вимогам щодо виконання такого виду робіт;

· думка керівника щодо рекомендації магістерської роботи до захисту.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Процес формування та розвитку особистості | Додаток Б
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1255; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.