Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток К
Безумовно, діагноз планування, реалізацію й оцінку процесу управління можна розмежувати лише умовно, оскільки цей процес безперервний, циклічний і відбувається в умовах динамічного розвитку подій, на які необхідно постійно реагувати.

Отже, можна зробити висновок, що паблік рілейшнз – це управлінська функція щодо встановлення та підтримки взаємовигідних відносин між організацією та громадськістю, від настроїв і поглядів якої залежить успіх або невдача цієї організації. Паблік рілейшнз як наука має різні міждисциплінарні зв’язки, конкретні завдання, принципи та функції. Управління процесом паблік рілейшнз розпочинається з дослідницької роботи, аналізу ситуації, складання

стратегічних планів і програм, реалізації дій і комунікацій та оцінювання результатів впровадженої програми.

В інтересах не тільки системи освіти, але і стабільного економічною росту і динамічного розвитку держави час розпочинати ПР-кампанію освіти.

Така ПР-кампанія повинна передбачати декілька рівнів: необхідно підвищувати роль освіти, значення освітнього комплексу держави та його підрозділів освітніх навчальних закладів, вищих навчальний закладів і навіть дошкільних закладів.

Висновки з розділу 1

Узагальнюючи теоретико-методологічні засади поняття сутності та структури іміджу вищого навчального закладу, етапів формування іміджу технологій паблік рілейшнз, як психологічно-управлінську проблему можна сформулювати наступні висновки:

· “імідж вищого навчального закладу” – узагальнене уявлення (розуміння й оцінка) різноманітними групами громадськості на основі інформації, як зберігається в їх пам'яті, про різні сторони діяльності вищого

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 316; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.