Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Продовження додатку К
навчальною закладу, а також являє собою складний феномен, в якому переплітаються різноманітні чинники;

· структура іміджу вищого навчального закладу була відображена нами у структурній моделі, яка складається із взаємопов'язаних компонентів та їх чинників, зокрема:

- соціальний імідж (соціальні аспекти діяльності);

- послуги (якість та своєчасність послуг, додаткові послуги);

- внутрішній імідж (культура вищого навчального закладу, соціально психологічний клімат у колективі);

- імідж керівника (зовнішність, вербальна і невербальна поведінка, вчинки психологічні характеристики);

- персоналу (компетентність персоналу, культура і етика персоналу, характерні риси);

характерний стиль);

- візуальний імідж (внутрішній дизайн приміщень, зовнішній вигляд персоналу, характерний стиль);

- бізнес імідж (дотримання етичних норм, ділова активність);

· усі складові іміджу вищого навчального закладу повинні бути взяті до уваги і для врахування кожного із них необхідно вести відповідну роботу, тобто створювати програми управління ПР-технологіями у процесі формування іміджу;

· формування іміджу організації (вищого навчального закладу) включає декілька етапів:

- перший етап. Розгляд іміджу організації як системної освіти. Опис об'єктів і суб'єктів іміджу організації, задач, рівнів розвитку іміджу організації високий, достатній, низький);

 

- другий етап. Аналіз особистості іміджу керівника. Розгляд наступних питань: зовнішність; професійні та інтелектуально важливі, психологічно і соціально необхідні якості особистості керівника; спосіб взаємодії з соціальним середовищем;

- третій етап. Вивчення стилю організації навчального закладу. Стиль закладу включає дизайн та інтер'єр приміщень, культуру організації, зовнішній вигляд персоналу, ділову активність і дотримання етичних норм (систему взаємодії з клієнтами та зовнішніми об'єктами);

- четвертий етап. Опис зовнішніх атрибутів іміджу організації (формування внутрішнього іміджу, який, у свою чергу, впливає на зовнішній імідж вищого навчального закладу). Розгляд наступних понять: місія, гімн, емблема, прапор, вищого навчального закладу та інше, критерії їх впливу на продуктивність діяльності організації;

- п'ятий етап. Розробка рекламної стратегії організації. Включає розгляд таких питань, як психологія рекламної діяльності організації, ефективність реклами у сфері освіти, планування рекламної діяльності;

- шостий етап. Оптимізація роботи з персоналом. Цей етап включає розгляд таких питань: соціально-психологічний клімат у колективі, етика ділового кування та мотивація персоналу.

· Ефективність формування іміджу організації (вищого навчального закладу) залежить від визначення потенційних груп споживачів освітніх послуг, критеріїв, показників і рівнів розвитку іміджу ВНЗ, від продуктивного алгоритму використання зовнішньої атрибутики, формування стилю закладу, рекламної кампанії, вдосконалення особистого іміджу керівника.

· Паблік рілейшнз – це управлінська функція, щодо встановлення та підтримки взаємовигідний відносин між організацією та громадськістю, від настоїв і поглядів якої залежить успіх або невдача конкретного навчального закладу.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.