Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Додаток П

Порівняльний аналіз рівнів сформованості

професійнозначущих умінь і навичок в учителів (%)

 

№ п.п. Рівні сформованості композиційних умінь і навичок На початку експерименту В кінці експерименту
ЕГ КГ ЕГ КГ
1. Високий 9,6 3,2 30,2 3,2
2. Середній 66,1 78,0 61,0 78,8
3. Низький 24,3 18,8 8,8 18,0

 

Не менш важливим було виявити результативність формування вмінь міжособистісного спілкування у процесі реалізації моделі, організації роботи з викладачів, які ведуть постійно діючий семінарами вищих навчальних закладів з формування вмінь міжособистісного спілкування у вихованців інтернатних закладів. Тому на початок та в кінці першого семестру 2002-2003 н. р. в інтернатному закладі пропонувалось за критеріально-ціннісною системою оцінити стан сформованості вмінь міжособистісного спілкування у вихованців інтернатних закладів.

Обчислення здійснювалось за чотирибальною системою: 4 бали – високий, 3 бали – достатній, 2 бали – середній, 1 бал – низький. За математичною обробкою результатів цього аналізу кожен респондент обчислювався середнім арифметичним значенням за формулою:

Формула 2.2

Σ · (n.ХІ)

Х = --------------------, де n – кількість відповідей на бали;

N ХІ – бали;

N – кількість показників;

Х – середній бал.

Узагальнені дані цього обчислення наводяться в Додатку Ц. Аналіз свідчить про зросле вміння викладачів вищих навчальних закладів експериментальної групи використовувати здобуті знання та навички з міжособистісного спілкування під час проведення аудиторних і позааудиторних заходів.

Для конкретизації положень наводимо уточнювальні дані, одержані на кінцевому етапі дослідно-експериментальної роботи. Аналіз результатів опитування показав, що 33% викладачів вищих навчальних закладів експериментальної групи не відчувають труднощів у міжособистісному спілкуванні.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаток Н | Структурні компоненти спілкування
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.