Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Додаток Н

Тематика занять із педагогічним колективом

Додаток М

Особливу увагу необхідно приділяти формуванню вмінь міжособистісного спілкування у викладачів, які працюють у вищих навчальних закладах і не мають спеціальної психолого-педагогічної підготовки (хороший електронщик, але не завжди може знайти спільну мову в аудиторії зі студентами, зацікавити їх, навчити). Таку підготовку мають організувати у вищому навчальному закладі, де вони працюють за допомогою постійно діючого семінару для педагогічних працівників. Орієнтовний зміст курсу навчання, запропонований нами для впровадження, подано в таблиці 2.1. Таблиця 2.1

вищого навчального закладу

№ п/п Тема Кількість годин Форма занять
1. Формування міжособистісного спілкування як психолого-педагогічна проблема   Дискусія
2. Провідні функції спілкування   Мозкова атака
3. Техніка мовлення   Алгоритм визна- чення своїх дій
4. Формування вмінь сприймати один одного у процесі спілкування   Аналіз ситуацій
5. Формування вмінь обмінюватися інформацією між суб’єктами спілкування   Ділова гра
6. Формування вміньвзаємодіяти у спільній діяльності   Круглий стіл

 

На основі показників порівняльного аналізу рівнів сформованості етичної компетентності педагогічних працівників встановлено підвищення в учителів рівня сформованості професійнозначущих умінь і навичок, про що яскраво свідчать кількісні показники порівняльного аналізу, наведені у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаток Л | Додаток П
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 274; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.