Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток Л

Продовження додатку К

· Паблік рілейшнз, як наука має різні міждисциплінарні зв'язки, конкретні завдання, принципи і функції.

· Управління процесом паблік рілейшнз розпочинається з дослідницької роботи, складання стратегічних планів і програм, реалізації дій і комунікацій, та оцінювання результатів впровадженої програми.

· В інтересах не тільки системи освіти, але і стабільного економічного росту та динамічного розвитку держави необхідно розпочинати ПР-кампанію освіти. Така ПР-кампанія повинна передбачати декілька рівнів: необхідно підвищувати роль освіти, значення освітнього комплексу держави та його підрозділів – загальноосвітніх навчальних закладів, вищих і навіть дошкільних навчальних закладів.

 


 

 

Як бачимо, в експериментальній групі (рис 2.1) після проведення формувального експерименту, найбільшою за кількістю стала підгрупа педагогів вищого навчального закладу з достатнім рівнем сформованості вмінь міжособистісного спілкування. Далі йдуть відповідно підгрупи педагогічних працівників із високим і середнім рівнями оволодіння вказаними вміннями. Одночасно у контрольних групах відбулися деякі кількісні переміщення педагогів з однієї групи до іншої, але до суттєвих змін це не привело, тобто більша кількість із них залишилася з середнім рівнем сформованості вмінь міжособистісного спілкування. Потім розмістилися підгрупи викладачів, які характеризуються низьким, вихідним і високим рівнями в оволодінні зазначеними вміннями.

Порівняння кількісних і якісних даних педагогічного експерименту, одержаних в обох групах, дало змогу з’ясувати, що на відміну від експериментальної, в контрольній групі відбулися статистично незначні зміни у рівнях сформованості вмінь міжособистісного спілкування. Результати порівняльного діагностування рівнів сформованості вмінь міжособистісного спілкування узагальнено на рис. 2.2.

Експериментальна група Контрольна група

 

 

Рис. 2.2. Порівняння даних діагностування рівнів сформованості вмінь міжособистісного спілкування


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Продовження додатку К | Додаток Н

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 228; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.