Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток Т
Які входили до експериментальної групи

Додаток С

Порівняльний аналіз ефективності методів формування вмінь міжособистісного спілкування педагогічними працівниками загальноосвітнього навчального закладу,

 

№ п/п Метод навчання вчителів Удосконалення
особистісних якостей знань умінь
Інформаційні методи:
Бесіда +! +! +
Консультація + + +
Лекція +! +!
Пошукові методи:
Розповідь + +
Алгоритм визначення своїх дій +
Самооцінка + +!
Аналіз конкретних ситуацій +! +! +!
Бесіда за Сократом +! +! +!
Ділова гра +! +! +!
Круглий стіл +! + +
Дискусія + +! +
Мозкова атака + + +
Тренінг +! +! +!

 

 

Умовні позначення:

+! – метод вирішує зазначене завдання успішно;

+ – метод вирішує зазначене завдання;

-– метод вирішує завдання менш успішно, ніж інші методи.


Анкета для з´ясування характеру труднощів учасників експерименту

Шановний учителю!

Просимо оцінити ступінь труднощів у педагогічному спілкуванні з учнями, що виникають у вашій роботі, за шкалою: 5 – дуже легко, 4 – легко, 3 – з труднощами, 2 – важко, 1 – дуже важко.

· Будувати спілкування відповідно до сформованої конкретної мети вивчення предмета, планувати свій курс із урахуванням поставлених цілей.

· Передбачати можливі труднощі у педагогічному спілкуванні з учнями під час вивчення матеріалу, засоби їх подолання.

· Складати програми аналізу комунікативної взаємодії і самоаналізу педагогічного спілкування на уроках та під час інших форм навчально-виховної діяльності.

· Застосовувати комунікативні прийоми, засоби відповідно до віку учнів, конкретизувати стрижневі поняття і закономірності, робити висновки з теми доступно, логічно.· Вибирати засоби оптимальної подачі навчального матеріалу, виходячи з навчальної мети та рівня підготовки учнів.

· Систематизувати завдання, самостійні роботи, виходячи з поставленої мети.

· Базуючись на досягненнях психолого-педагогічної теорії, оцінювати:

а) власну комунікативну діяльність у педагогічному процесі, досягнення і недоліки;

б) діяльність колег, сприймати позитивний досвід;

в) комунікативну діяльність учнів, їх індивідуальні особливості.

· Дотримувати правильних стосунків з учнями.

· Дотримувати правильних стосунків з колегами.

· Дотримувати правильних стосунків з адміністрацією.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.