Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток У
ВИСНОВКИ

1. Аналіз джерельної бази з проблеми дослідження дав змогу уточнити сутність та структуру іміджу вищого навчального закладу, імідж вищого навчального закладу – це узагальнене уявлення (розуміння й оцінка) різноманітними групами громадськості на основі інформації, яка зберігається пам'яті, про різні сторони діяльності вищого навчального закладу, а також є собою складний феномен, в якому переплітаються різноманітні чинники. Структура іміджу вищого навчального закладу складається із пов'язаних компонентів та їх чинників, а саме:

· соціальний імідж (соціальні аспекти діяльності);

· імідж послуги (якість та своєчасність послуг, додаткові послуги);

· внутрішній імідж (культура організації, соціально-психологічний клімат в колективі);

· імідж керівника (зовнішність, вербальна і невербальна поведінка, вчинки, психологічні характеристики);

· імідж персоналу (компетентність персоналу, культура і етика персоналу, характерні риси);

· візуальний імідж (внутрішній дизайн приміщень, зовнішній вигляд персоналу, характерний стиль);

· бізнес імідж (дотримання етичних норм, ділова активність).

Всі вони повинні братися до уваги і для кожного із них необхідно розробляти програми управління ПР-технологіями при формуванні іміджу.

2. Формування іміджу вищого навчального закладу здійснюється в декілька етапів, а саме:

· перший етап. Розгляд іміджу організації як системної освіти. Опис об'єктів і суб'єктів іміджу організації, задач, рівнів розвитку іміджу організації високий, достатній, низький);

· другий етап. Аналіз особистості іміджу керівника. Розгляд

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 272; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.