Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи автоматизації підприємства

Принцип автоматизації управління

Автоматизація управління підприємством переслідує тільки одну мету - своєчасне ухвалення менеджером правильного організаційного рішення, яке буде реалізоване і про­контрольоване, на підставі чого буде прийняте подальше рішення. Важливими чин­никами для ухвалення рішень є: збір і аналіз достовірної інформації, підготовка альтер­нативних варіантів подальшого розвитку подій, безпосередньо ухвалення рішення, ор­ганізація його реалізації, контроль виконання, аналіз одержаного результату, корекція.

Підприємство в своєму розвитку може проходити такі етапи:

§ процес створення, коли загальне управління бізнесом здійснюється за допо­могою калькулятора. Комп'ютери оснащені тільки офісними продуктами і необхідні більше для діловодства: роздрукування договорів, листів, платіжних доручень та ін.;

§ підприємство досягло деякого рівня, коли необхідна локальна бухгалтерська програма, документообіг збільшився і вимагає додаткових ресурсів, але аналіз діяльності і планування ще здійснюється за допомогою дідівських методів і заснований більше на підрахунках готівки;

§ підприємство стає некерованим, упроваджується мережева бухгалтерська програма, співробітники переобтяжені поточною роботою, починає упроваджуватися "клаптева" автоматизація, процес аналізу і планування утруднений через двозначність і довгу підготовку звітів, що надаються, різними відділами;

§ упровадження дорогої корпоративної інформаційної системи управління підприємством (КІС). Процес упровадження (модернізації) КІС через внутрішнє і зовнішнє середовище, що постійно змінюється, може тривати десятиліттями.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання управління | Людський чинник
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 580; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.