Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Людський чинник

Проходження підприємством всіх цих етапів пов'язане з людським чинником, з можливістю конкретної людини сприймати і переробляти потоки інформації, які проходять через неї, незалежно від того ким вона є керівником або виконавцем.

Наприклад, керівник ставить перед IT-відділом завдання генерації системи фінансових звітів в КІС, необхідних для аналізу якоїсь поточної обстановки. Через деякий час задача реалізоване, і виявилося, що середовище вже змінилося (або керівник неправильно поставив завдання), звіти неактуальні, попереднє рішення виявилося неправильним, потрібна подальша модернізація КІС. Це дорого і може продовжуватися до безкінечності.

Якщо ж керівник дав паралельно завдання підготувати необхідні оперативні звіти і фінансовому відділу, то, можливо, що в процесі їх формування за допомогою базового програмного забезпечення будуть знайдені помилки в поставленому завданні і ці звіти вплинуть на прийняте рішення. Та й вартість модернізації КІС для генерації періодичних звітів може виявитися неефективною. Тому можна зробити висновок, що при організації процесу підготовки нестандартних звітів можливе застосування не тільки КІС, як така, а й комбінації різних інформаційних засобів, що допомагають виконати роботу оперативно і якісно. Важливий чинник - наскільки оперативно і якісно? Це залежить вже від конкретних фахівців, від знання ними інформаційних технологій і можливостей їх застосування.

Чомусь помічають, що важка монотонна фізична праця не престижна і на таку роботу мало охочих. Але мало хто помічає, що є важкою є й монотонна інтелектуальна праця. Інтелектуальною вона називається тому, що для її виконання від працівника часто виникає необхідна наявності вищої освіти і при прийомі на роботу обов'язкове вміння застосування комп'ютера. Чому важкий? Тому що при збільшених потоках інформації і документообігу існують такі ж громіздкі норми виконання. Монотонна - тому що одна і та ж примітивна робота. По можливості фізичну працю намагаються механізувати, якщо це призводить до збільшення ефективності діяльності підприємства. А інтелектуальна? Теж автоматизувати! Але тільки за умови, якщо це призведе до тієї ж ефективності.

На практиці часто можна спостерігати картину. Кожне "інтелектуальне" робоче місце оснащене комп'ютером, який механічно включають на початку робочого дня і вимикають також механічно в кінці роботи. Вся ж робота проводиться за допомогою ручки і калькулятора, або ще гірше калькулятор активізується в базовій версії ПЗ. Тобто економічний ефект повністю негативний: вартість комп'ютера, обслуговування, електроенергія на сам комп'ютер і на кондиціонер, який охолоджує нагріте монітором повітря.

Часто пояснення цьому досить просте. На підприємстві встановлена КІС, але якийсь процес не автоматизований через різні обставини: немає ефективності від автоматизації, руки не дійшли, статус підрозділу (працівника) в неформальних відносинах низький. Працівник 95% часу зайнятий поточною роботою, звик до цього, поволі тупіє і не ставиться до роботи творчо. Та й навіщо йому це робити якщо компанія часто хоче протилежного? Але якщо організована виробнича атмосфера так, щоб робота стала кроком на шляху до чогось нового, то ставлення до неї докорінно зміниться. Робота набуде нового значення (2-й пункт концепції менеджменту управління - організація). Ось тут те і допоможе "клаптева" автоматизація окремих бізнес-процесів незалежно від того, чи висококваліфікований це фахівець фінансового відділу або обліковець робочого часу.

Для цього необхідне тільки одне - комп'ютерна грамотність в повному розумінні цього слова і автоматизоване робоче місце для вирішення конкретного завдання даного співробітника.

Найважливіше на підприємстві – це люди. Від них залежить в більшості випадків цінність компанії зокрема і бізнесу в цілому. Одні підприємства притягують людей як магніт, на інших, не дивлячись на високий рівень заробітної платні, охочих працювати не багато. Від атмосфери, створеної всередині підприємства, залежить наскільки творчо і відповідально персонал підходить до реалізації концепції: планування - організація - мотивація - контроль. Адже кожен етап може проходити через десятки і сотні людей. А звідси і складається вартість витрат, необхідних для отримання підприємством прибутку. І на одержуваний прибуток часто справляє вирішальний вплив не технологічне оснащення виробництва або уміння продавати, а планування і аналіз всього циклу виробництва і реалізації. Адже можна успішно виробляти те, що не буде потім продаватися і збільшувати продажі тієї продукції, яка наносить збитки підприємству через неправильний аналіз собівартості продукції. І чим більше продаєте, тим більший збиток. Парадокс! Але на практиці він трапляється досить часто.

Тому ми більше уваги приділяємо фрагментам "клаптевої" автоматизації окремих бізнес-процесів: від можливості побачити проблему безпосередньо на своєму індивідуальному робочому місці, усунути її, і як наслідок, перетворити роботу на творчість, а життя на радість (рис.3.2.). Для підприємства це вигідно з позиції зменшення витрат на виконання такої роботи, оперативністю ухвалення рішень, а, отже, збільшенням ефективності діяльності і отримання додаткового прибутку.

 

 

 
 

 

 

Рис.3.2. Два шляхи вирішення проблеми

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Етапи автоматизації підприємства | Фахівець
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 448; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.