Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АРМ технологічними процесами

Контур управління виробництвом – рішення для управління господарською діяль­ністю підприємства з урахуванням сучасних стандартів управління ресурсами: MRP, MRP II.

У системі «Галактика» реалізовані основні функціональні елементи системи, що підтримує стандарт MRP II:

· формування плану виробництва (MPS) на підставі портфеля замовлень і прогнозу збуту готової продукції за періодами;

· попередня оцінка виконання плану виробництва за ключовими ресурсами підприємства (устаткування, трудові ресурси, матеріали);

· коректування плану виробництва через брак ресурсів або оцінка обсягів попов­нення ресурсів: закупівля устаткування, наймання робочої сили, наднормові ро­боти, субпідряд і т. д.;

· розрахунок чистих потреб в продукції і напівфабрикатах на всіх стадіях виробни­цтва, розрахунок обсягів виробничих замовлень і термінів їх виконання з ураху­ванням календарно-планових нормативів (правил поповнення, розмірів пар­тій, тривалості циклів і т. д.);

  • формування плану-графіка запуску-випуску партій деталей, напівфабрикатів, го­тових виробів на підставі плану виробництва, а також формування плану-графіка закупівлі матеріалів, комплектуючих та заявок на закупівлю відповідно до договорів;
  • контроль виконання планів збуту, виробництва і постачання;
  • розрахунок нормативних і фактичних витрат на виробництво, нормативної і фак­тичної собівартості продукції, аналіз відхилень у витратах і собівартості;
  • оцінка економічних і фінансових показників діяльності підприємства.

Контур управління виробництвом може використовуватися на різноманітних під­приємствах: від молочного комбінату до приладобудівного заводу. Розвинені засоби на­стройки дозволяють кінцевому користувачу працювати із звичною термінологією, зруч­ним поданням даних, використовувати традиційний документообіг і порядок обробки інформації.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
АРМ бухгалтерського обліку | Частина 4. Сучасні інструменти проектного менеджменту
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.