Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АРМ бухгалтерського обліку

АРМ фінансового менеджера

 

АРМ управління фінансами надає надійні і гнучкі засоби автоматизації управління фінансовими ресурсами компанії, що підтримують класичний управлінський цикл: планування фінансів, оперативний фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз. Забезпечує формування бюджету і моделювання різних варіантів бюджетів, узгодження та затвердження бюджетів, формування фактичних показників бюджетів.

Підтримує оперативну діяльність щодо виконання бюджетів, контроль лімітної статті. Містить розвинені засоби для консолідації фінансової звітності центрів відпові­дальності (підрозділів) в підсумкову звітність підприємства, розрахунку, інтерпре­тації і аналізу фінансових показників, аналізу та оцінки фінансового стану підприємства з до­вільних методик, що налаштовуються, на основі оперативних і бухгалтерських даних.

 

АРМ Бухгалтерський облік підтримує автоматизацію всього комплексу завдань бухгалтерського обліку, зокрема в територіально розподілених компаніях, холдингах, на підприємствах різних галузей і масштабів діяльності. Дозволяє вести бухгалтерський облік в повній відповідності з економічним законодавством.

Реалізована настройка на законодавства України, Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Узбекистану.

Єдиний інформаційний простір системи забезпечує автоматизоване відображення в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій за допомогою універсального механізму типових господарських операцій. Реалізована підтримка паралельного обліку в декількох планах рахунків бухгалтерського обліку, тобто багатоплановість рахунків. На цій можливості базуються розвинені засоби для окремого ведення бухгалтерського і податкового обліку. Передбачені також регістри управлінського обліку, що відображають планові і фактично проведені фінансові операції. Показники в цих регістрах формуються на підставі первинних документів і служать джерелом для розрахунку і контролю виконання бюджетів.

Особливість системи «Галактика» – гнучка настройка аналітичного обліку. Аналітичний облік можна вести як за елементами більшості таблиць бази даних, так і за сформованими вручну документами. Передбачене ведення аналітичного обліку як за рахунками, так і за субрахунками.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
АРМ менеджера щодо роботи з персоналом | АРМ технологічними процесами
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 480; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.