Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

АРМ менеджера щодо роботи з персоналом

АРМ «Управління персоналом» призначене для кадрових служб підприємств будь-якої організаційної структури (у тому числі і з відособленими підрозділами або філіями, а також з географічно розгалуженою мережею дилерів чи агентів) незалежно від форм власності і кількості співробітників. У базі можливе зберігання необмеженого за обсягом архіву даних. АРМ дозволяє здійснювати оперативний кадровий облік і планування, вирішувати управлінські завдання та одержувати будь-яку звітність щодо персоналу. Вся інформація, необхідна для нарахування заробітної платні, передається автоматично.

За допомогою АРМа «Управління персоналом» вирішуються такі завдання:

· облік всіх традиційних кадрових питань щодо працевлаштування: приймання, переведення, звільнення;

· робота з кандидатами на посади при прийманні на роботу, ведення списків і здійснення відбору;

· створення і ведення корпоративної структури підприємства будь-якої складності та формування ієрархії підлеглості підрозділів;

· формування штатних розписів (як діючих, так і тих, що плануються) для структурних підрозділів підприємства;

· можливість введення (зняття) довільних доплат і надбавок щодо кожної позиції штатного розпису і до групи;

· відстеження (в т.ч. перегляд історії) і внесення змін до штатного розпису, як для підприємства в цілому, так і для кожної структурної одиниці;

· підтримка роботи з окладами, погодинними ставками і тарифами;

· формування типових уніфікованих форм і довільних звітів за штатним розписом і фактичним розміщенням персоналу;

· автоматичне формування первинної документації, як на кожного співробітника, так і щодо групи працівників (всі види наказів щодо особового складу, контракти, трудові договори та ін.);

· ведення особової картки в повному обсязі (адресні та паспортні дані, відо­мості про родичів, попередні місця роботи і відомості про трудовий стаж, освіту і т.ін.);

· планування і проведення атестації, підвищення кваліфікації, присвоєння звань і рангів;

· введення даних про трудовий стаж для Пенсійного фонду і формування документів персоніфікованого обліку;

· розширення облікової інформації особової картки з використанням додат­кових відомостей («підшивання» посадових інструкцій, різних анкет, додатків і фотографічних документів);

· оформлення наказів з будь-яких розпорядчих дій (заміна, сумісництво, відпустка, відкликання з відпустки, зміна режиму роботи, нагородження, продовження контракту, складання наказів та ін.) їх затвердження і друкування (як законодавчо затверджених уніфікованих форм, так і в «довільній» формі);

· відстеження тимчасових призначень;

· формування індивідуальних доплат (стимулювання працівників персонально, незалежно від передбачених штатним розписом надбавок);

· планування, облік і контроль всіх видів відпусток, зокрема складання пла­нового графіка щорічних відпусток відповідно до положень зако­нодав­ства і трудового договору;

· введення записів про непрацездатність і укладання журналу лікарняних листів;

· автоматичне складання табеля обліку робочого часу (з урахуванням фактично наданих відпусток і записів у лікарняних листах, а також нез’явлення на роботу і будь-які відхилення від робочого графіка);

· формування звітів про наповнення штату, зайняті ставки, і закриті одиниці штатного розпису, перелік вакансій і т.ін.

Додаткові можливості і переваги АРМа:

· велика кількість пакетних операцій, сервісних можливостей і функцій адміністрування, що здійснюють коректування або перевірку записів з видачею інформації про помилки або некоректності;

· перегляд списку днів народжень працівників;

· інформація щодо кадрів зберігається тривалий час, доступна по кожному підрозділу і по звільнених працівниках;

· переведення в архів особових карток звільнених працівників здійснюється як пакетно, так і індивідуально, а також швидкий витяг особової справи з архіву для перегляду всієї інформації, введеної раніше;

· можливе повторне працевлаштування без заповнення картотеки;

· документи персоніфікованого обліку можуть бути сформовані в потрібному форматі для передачі їх до пенсійного фонду на магнітних носіях;

· формування різних довідок та звітів для зовнішніх і внутрішніх потреб;

· друк всіх форм наказів і звітів здійснюється з текстового редактора «Галактики», з MS Word або Excel;

· настройка обмеженого доступу користувачів до різного роду інформації;

· автоматична передача всієї необхідної інформації для нарахування заробітку та її обробка в модулі «Заробітна платня».

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
АРМ менеджера відділу логістики | АРМ бухгалтерського обліку
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 391; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.