Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Корекція календарного плану

 

Після перегляду і аналізу календарного плану може виникнути потреба внести певні зміни. Якщо з’ясовано, що кінцева дата проекту може бути відстрочена, можна скоректувати завдання, щоб скоротити календарний план.

Перевірка може знайти перевитрату бюджету. Можливо, потрібно буде тільки переконатися у тому, що план точно відображає реальне виконання проекту.

Чи можна почати завдання раніше? Скористайтеся терміном випередження. Чи існує дата, до якої завдання повинно бути обов'язково розпочате? Додайте обмеження. Чи є переобтяжені та незайняті ресурси? Для скорочення завдань перепризначайте ресурси.

 

Перевірка і корекція залежності завдань

 

Залежність завдань описує спосіб пов'язування завдання із початком або закінченням іншого завдання. Наприклад, багато завдань не можуть бути розпочаті до завершення іншого завдання. Це залежність «Закінчення-початок», яка є найзагальнішою. Такі залежності моделюються в плані проекту при скріпленні завдань.

За умовчанням в Microsoft Project при скріпленні завдань призначається залежність типу «Закінчення-початок». Якщо завдання моделюється іншим зв'язком, тип залежності можна змінити. Окрім залежності «Закінчення-початок», завдання можуть бути пов'язані залежністю «Початок-початок», «Початок-закінчення» або «Закінчення-закінчення».

1 У меню Вигляд виберіть уявлення Діаграма Ганта.

2 Двічі кликніть лінію зв'язку завдань, яку вимагається перевірити.

3 Щоб змінити тип залежності завдань, двічі кликніть цей значок.

4 Буде відкрито діалогове вікно Залежність завдань. Якщо натомість відкривається діалогове вікно Стилі відрізків, закрийте це вікно і точніше двічі кликніть лінію зв'язку завдань.

5 У полі із списком Тип перевірте залежність завдань.

6 Щоб змінити залежність, в полі із списком Тип виберіть потрібний тип зв'язку завдань.

 

Перекриття або затримка завдань

 

Якщо є завдання, які можуть бути розпочаті раніше, ніж вказано в графіку, до завдань-послідовників можна додати термін випередження. Таким чином перекриваються завдання і точніше моделюється виконання роботи.

Наприклад, електрики можуть почати підключення електричних розеток до завершення оброблення стін і час може бути використано ефективніше, якщо завдання «Підключення електричних розеток» буде почато, коли завершиться оброблення половини стін. Щоб це зробити, слід визначити 50 - відсотковий термін випередження між закінченням завдань «Оброблення стін» і початок завдання «Підключення електричних розеток».

1. У полі Назву завдання виберіть потрібне завдання - послідовник, а потім натисніть кнопку Відомості про завдання.

2. Перейдіть на вкладку Попередники.

3. У полі Запізнювання введіть термін випередження як негативне число або негативний відсоток, наприклад, -3д або -50%.

 

Перевірка і корекція обмежень завдань

Обмеження завдання можуть бути зручні для створення точнішого плану шляхом пов’язування завдань з певними датами. Наприклад, можна визначити, що завдання повинно бути розпочате не раніше або завершене не пізніше певної дати. Щоб краще відобразити час виконання завдання, можна змінити стандартне обмеження завдання «Якомога раніше» на будь-яке з інших семи обмежень або знов повернутися до стандартного.

1. У меню Вигляд виберіть уявлення Діаграма Ганта.

2. У меню Вигляд виберіть команди Таблиця та Інші таблиці.

3. У списку Таблиці виберіть Дати обмежень і натисніть кнопку Застосувати.

4. У таблиці «Дати обмежень» подані назва завдання, тривалість, тип всіх обмежень і дата обмеження, у міру застосування.

5. Якщо потрібне поле не виведено на екран, натисніть клавішу TAB, щоб перейти в нього.

6. Для кожного завдання з обмеженням, відмінним від стандартного «Якомога раніше», слід переглянути завдання-попередники і завдання - послідовники на діаграмі Ганта, щоб переконатися в необхідності обмеження.

7. При необхідності змініть обмеження.

8. Щоб змінити тип обмеження, в полі Тип обмеження кликніть стрілкою, а потім виберіть відповідне обмеження.

9. Щоб змінити дату обмеження, введіть або виберіть дату в полі Дата обмеження.

10. Щоб видалити зайве обмеження, замініть його на стандартне «Якомога раніше».

· Якщо була введена початкова дата завдання або для зміни початкової дати був переміщений відрізок на діаграмі Ганта, в Microsoft Project встановлюється обмеження «Початок не раніше» на основі нової початкової дати. Якщо була введена кінцева дата завдання, в Microsoft Project автоматично призначається обмеження «Закінчення не раніше». Якщо це не потрібне, замініть ці обмеження на «Якомога раніше».

· Якщо проект планується з кінцевої дати, то при введенні початкової дати завдання або переміщенні відрізка діаграми Ганта для зміни початкової дати встановлюється обмеження «Початок не пізніше». Якщо введена кінцева дата завдання, в Microsoft Project автоматично призначається обмеження «Закінчення не пізніше». Якщо це не потрібне, замініть ці обмеження на «Якомога пізніше».

 

Фіксація тривалості завдання

 

Якщо завданню призначаються додаткові ресурси, в Microsoft Project автоматично зменшується тривалість завдань. Наприклад, для завдання з тривалістю один день і з одним призначеним ресурсом потрібно 8 годин роботи. При плануванні з фіксованим обсягом робіт, якщо призначити другий ресурс, для завдання збережеться значення 8 го­дин роботи, але його тривалість зменшиться до половини дня. Якщо натомість ви­ма­гається змінити обсяг роботи, можна відключити планування з фіксованим обсягом робіт і призначити інший ресурс. Для завдання буде відведено 16 годин роботи, а три­валість залишиться рівною одному дню.

1. У меню Вигляд виберіть уявлення Діаграма Ганта.

2. У полі Назва завдання виберіть завдання, для яких вимагається відключити планування з фіксованим обсягом робіт.

3. Натисніть кнопку Відомості про завдання і виберіть вкладку Додатково.

4. Зніміть прапорець Фіксований обсяг робіт і натисніть кнопку OK.

5. Після призначення додаткового ресурсу тривалість завдань не зміниться.

Скорочення завдань шляхом додавання ресурсів

 

Якщо завданню спочатку призначені ресурси, а потім ресурси додаються або відбираються, Microsoft Project за умовчанням перелічує тривалість завдань. Наприклад, припустимо, що є завдання з фіксованим обсягом робіт, тривалістю чотири дні і одним призначеним ресурсом. Якщо потім додається інший ресурс, завдання скорочується до двох днів. Якщо доступність ресурсів є гнучкішою, ніж крайні терміни, додавання ресурсів може стати ефективним способом скорочення графіка.

1. У меню Вигляд виберіть команду Діаграма Ганта.

2. У полі Назва завдання виберіть завдання, якому вимагається призначити додаткові ресурси, а потім натисніть кнопку Призначити ресурси.

3. У полі Назва ресурсу виберіть ресурс, який потрібен призначити для завдання.

4. При необхідності в полі Назву ресурсу введіть назву нового ресурсу.

5. Натисніть кнопку Призначити.

6. Позначка зліва від поля Назва ресурсу вказує, що ресурс призначений вибраному завданню.

Якщо тривалість завдання не змінюється при додаванні ресурсів, перевірте, що параметри планування задають планування з фіксованим обсягом робіт. Натисніть кнопку Відомості про завдання і відкрийте вкладку Додатково. Переконайтеся, що прапорець Фіксований обсяг робіт встановлений, а для завдання вибраний тип Фіксований обсяг ресурсів або Фіксовані трудовитрати.

 

Переривання завдання

 

Завдання можна перервати, а потім продовжити його виконання за графіком пізніше. Це зручно, якщо вимагається тимчасово зупинити роботу над одним завданням, щоб виконати інше завдання. Завдання можна переривати стільки раз, скільки необхідно.

1. У меню Вигляд виберіть команду Діаграма Ганта.

2. Натисніть кнопку Перервати завдання.

3. Наведіть показник на відрізок завдання, яке вимагається перервати, а потім кликніть відрізок в тому місці, де вимагається його перервати.

· Якщо кнопка Перервати завдання не відображається, натисніть кнопку Інші кнопки, а потім натисніть кнопку Перервати завдання.

· Розділення завдання на частини не є аналогом введення завдання, що повторюється, яка виконується через певні інтервали як, наприклад, збори колективу. Для таких подій слід створити завдання, що повторюється.

 

Видалення завдання

 

При корекції календарного плану, щоб дотриматись кінцевої дати, повернутися в рамки бюджету або усунути перевищення доступності ресурсу, може виникнути потреба зменшити ділянку охоплення проекту. Слід видалити завдання відповідно до скорочення ділянку охоплення.

1. У полі Ідентифікатор виберіть завдання, яке вимагається видалити.

2. Натисніть клавішу DEL.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перегляд календарного плану і його детальних даних | Збереження плану за ходом виконання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 262; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.