Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Збереження плану за ходом виконання
Після введення відомостей про завдання, ресурси або витрати на проект можна зберегти поточну копію базового плану. В процесі виконання проекту можна ввести фактичні відомості й скористатися допомогою Microsoft Project для порівняння цих даних з базовим планом.

 

Збереження базового плану

 

Коли введені всі відомості проекту і все готове для початку фактичної роботи, можна зберегти дані базового плану проекту, щоб порівнювати його з фактичним ходом його виконання. За допомогою базового плану можна відстежувати хід виконання, переглядати відхилення і вносити необхідні виправлення. Наприклад, можна знайти завдання, розпочаті пізніше, ніж планувалося, з'ясувати обсяг фактично виконаної ресур­сами роботи щодо призначеної, а також відстежувати бюджет.

У плані проекту може бути збережено до 11 базових планів, а також дозволяється зводити оновлені дані проекту в сумарні завдання. Вони називаються «Базовий план», «Базовий план1»,... «Базовий план10». Згодом, порівнюючи відомості базових планів з поточним графіком проекту, можна виявити і вирішити проблеми, а також точніше планувати подібні проекти в майбутньому.

1. У меню Сервіс виберіть команду Відстеження, а потім – команду Зберегти базовий план.

2. Виберіть параметр всього проекту, щоб зберегти базовий план проекту.

3. Виберіть параметр вибраних завдань, щоб додати нові завдання в існуючий базовий план.

4. Натисніть кнопку OK.

 

Збереження проміжного плану

 

Після збереження даних базового плану проекту можна зберегти до 10 проміжкових планів як контрольні точки проекту.

1. У меню Сервіс виберіть команду Відстеження, а потім — команду Зберегти базовий план.

2. Виберіть параметр Зберегти проміжний план.

3. У полі із списком Скопіювати виберіть ім'я поточного проміжного плану.

4. У полі В виберіть назву для наступного проміжного плану або визначте нову назву

5. Виберіть параметр всього проекту, щоб зберегти проміжний план для всього проекту.

6. Виберіть параметр вибраних завдань, щоб зберегти частину плану.

7. Натисніть кнопку OK.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 349; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.