Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Пріоритет загальнолюдських цінностей

Філософське вчення про цінності називається аксіологією, у перекладі з грецької «аксиос» означає «цінність».

Цінністю є для людини все, що має певну значимість особистісний чи суспільний зміст

Цінностіспецифічні соціальні визначення об’єктів навколишнього світу, що виявляють їх позитивне або негативне значення для людини і суспільства.

Цінністне відношення людини до світу і до себе приводиьт до формування ціннісних орієнтацій особистості. Зріла обобистість зазвичай має досить стійкі цінністні орієнтації, які мають характер норм, оскільки визначають форми поведінки людей у суспільстві. Цінністне відношення особистості реалізується в емоціях, волі, творчості, при більш конкретному розгляді виділяють економчні, політичні, естетичні, моральні, релігійні та інші цінності. Серед цінностей людини важливе значення має воля - свідома саморегуляція суб’єктом своєї діяльності, що виявляється як цілеспрямованість, рішучість, самовладання.

Серед цінністних орієнтацій людини визначальне значення має віра - суб’єктивний акт прийняття чого-небудь як істинного. Віра як цінність має співвідношення з ідеалами, які впливають на життя людини. Максимально цілісний образ майбутнього - це ідеал. На зміст ідеалу впливає життєвий досвід людини, ступінь її освіченості, рівня культури.

Створення ідеалів пов’язане з абстракціями, ідеалізаціями і сильними переживаннями.

У кожній культурі формується певне система цінностей, в якій осмислюється символіка життя і смерті.

У розвитку особистості виділяють три етапи засвоєння цінностей:

засвоєння цінносних традицій;

їх усвідомлення;

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Суспільство і потенціал особистості | Привнесення в них власних новацій
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2348; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.