Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суспільство і потенціал особистості

Таким чином, індивід перетворюється з об’єкту в суб’єкт.

Індивідуумце особа, яка не може бути розчленована без втрати її самобутності, її індивідуальності, її власного буття, заснованих тільки на її цілісності.

Це визначення може бути застосовано тільки для вищих тварин включаючи людину. Під цим поняттям людина розуміється як самостійна, обдарована розумом істота, яка може сама розпоряджатися собою, але одночасно в зовнішніх своїх відносинах є носієм загальнолюдських достоїнств.

 

Потенціал особи є явищем складним по структурі, багатоаспектним по суті і по значенню для розвитку суспільства. Потенціал особи в теорії і практиці трактується не однозначно, але в узагальненому вигляді він представлений як кількісна і якісна підсумкова характеристика.

Якісно-кількісна характеристика потенціалу особи виявляється двояко:

– по-перше, з боку оцінки існуючого потенціалу,

– по-друге, з боку оцінки використовування цього потенціалу.

Виникаюча «різниця» між двома частинами потенціалу особи відображає ефективність її реалізації.

Методологічний підхід є основою для розгляду кількісного і якісного розширення структурних рівнів потенціалу. Цей підхід дозволяє розкрити роль кожного з них у формуванні і накопиченні сукупних якостей індивідів.

Ієрархія формування сукупного потенціалу особи в соціально-економічній структурі:

1) індивідуальний рівень потенціалу особи;

2) сімейний рівень формування сукупного потенціалу особи;

3) потенціал особи на рівні господарюючих одиниць;

4) регіональний рівень створення і реалізації особи;

5) сукупний потенціал особи в рамках нації і цивілізації.

Потенціал особи, як соціологічна категорія, відображає відносини з приводу формування сукупності творчих здібностей:

1) особисті якості індивідів;

2) мотивація діяльності індивіда.

Методологічні принципи соціально значущого потенціалу особи:

1) наявність потенційних здібностей протягом певного періоду;

2) збільшення накопиченого потенціалу;

3) потенціал особи не від’ємний від свого носія - людини;

4) продуктивні здібності людини;

5) потенціал особи, втілений в людях.

Таким чином, людський потенціал (капітал) на відміну від інших форм найменше ліквідний, оскільки він не може бути предметом купівлі-продажу, використовуватися в якості застави, дуже слабо піддається диверсифікації, інвестиції в нього є більш ризикованими.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття індивіда використовують як протилежне поняттю особини тварини | Пріоритет загальнолюдських цінностей

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 467; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.