Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємозамінність олив
Якщо відсутні оливи потрібних марок, то при їх заміні слід дотримуватись рекомендації заводів, що виготовляють машини, але ніколи не заміняти оливами нижчої якості. Наприклад, не можна заміняти оливу М-8В, оливою М-8Б, або оливу М-8Г2К оливою М-8Г2.

Загальним правилом при заміні олив є таке: їх заміняють рідко-в'язкими, вищими за якістю. Наприклад, за відсутності оливи М-8В2 її заміняють оливою М-8Г2. При цьому термін роботи останньої в 1,5...З рази (залежно від умов експлуатації) збільшується.

Не слід змішувати оливи (одну доливати в іншу) різних груп. Наприклад, М-8В, і М-8Г, або М-5з/10Г, та М-бз/ІОГ,, оскільки при змішуванні часто погіршується якість суміші олив через несумісність їхніх присадок, але в характеристиках олив це не зазначається.

Не можна заміняти влітку літні марки олив зимовими і навпаки або оливу вищої в'язкості оливою меншої в'язкості й навпаки. В першому випадку погіршуються мастильні властивості олив, підвищуються температурний стан і зношення деталей двигуна, а також можуть створитися умови для витікання оливи з вузла тертя.

Заміна зимових олив літніми взимку зумовлює підвищення витрат потужності двигуна на внутрішнє тертя, погіршення циркуляції оливи та збільшення пускового зношування і може навіть призвести (при поганих низькотемпературних властивостях олив) до поломки оливного насоса.

Не слід використовувати дизельні оливи в бензинових двигунах. Наприклад, не можна заливати камазівські оливи М-8Г2К та М-10Г2К в автомобілі сім'ї ВАЗ «Жигулі». При таких замінах, як правило, двигун продовжує працювати при вимкненому запалюванні, що свідчить про виникання розжарювального запалювання. Останнє спричиняє зношення деталей двигуна, перевитрати палива й оливи, підвищує токсичність відпрацьованих газів.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 799; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.