Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація та маркування зарубіжних моторних олив

Для порівняння і підбору різних мастильних матеріалів зарубіжного та вітчизняного виробництва треба мати дані про класифікацію зарубіжних олив, їхній склад і властивості, а також про можливості взаємозаміни.

Зарубіжні оливи мають різне маркування, включаючи назву фірми. Проте назва фірми не дає відомостей про якість оливи. Потрібно знати відповідність олив міжнародним стандартам, основний показник яких – їхня в'язкість.

Класифікація та маркування всіх олив за в'язкістю проводиться відповідно до міжнародного стандарту SAE (Спілка інженерів-авто-мобілістів). Далі записується цифра, що означає середнє значення в'язкості в секундах Сейболта, поділене на 2. Якщо далі є літера W, то це зимова олива, а якщо її немає, то – літня (наприклад SAE 15W, SAE ЗО). Перша олива – зимова, друга – літня. Оливи, які використовують всесезонно (протягом року) позначають дробом або через дефіс (наприклад SAE 15W/40, SAE 15W-40). Перша цифра означає в'язкість оливи при температурі -18 °С, друга – при 100 °С. Темпера-' турний діапазон використання олив показано на рис. 5.14.

Класифікація олив за якістю дається за міжнародним стандартом АРІ (Асоціація інженерів американського інституту нафти) або за стандартом ССМС (Комітет будівельників автомобілів держав спільного ринку). Частіше даються обидва маркування. Але Комітет ССМС вже не існує. Замість нього є Асоціація конструкторів європейських автомобілів (АСЕА). Розглянемо спочатку класифікацію олив за АРІ.

Для бензинових двигунів оливи за АРІ позначаються літерою S (сервіс), для дизельних – літерою С (комерційна категорія машин).

Оливи категорії С призначені для двигунів машин, що здійснюють міжнародні перевезення, а також для тягачів, будівельно-дорожніх та інших машин, тобто переважно для дизельних двигунів.

У кожній категорії оливи залежно від режиму роботи двигунів поділяються на класи, які також позначаються літерами латинського алфавіту.

Класи олив для бензинових двигунів позначаються літерами А, В, С, D, E, F, G, Н, І, а для дизелів – літерами А, В, С, D, E, F, G.

Наведений порядок літер характеризує якість оливи за зростанням. Таким чином, позначення якості олив позначається двома літерами, що вказують категорію і клас олив. Наприклад, SA, SE, CA, CD.

На відміну від вітчизняних олив, які виробляються окремо для бензинових та дизельних двигунів, зарубіжні фірми виготовляють універсальні оливи, що позначаються через дріб, наприклад CE/CD або CD/СЕ. Відмінність їх полягає у тому, що перші є найкращими для бензинових двигунів, а другі – для дизелів. Вибір олив провадиться за позначенням, записаним першим.

Відповідно до стандартів ССМС або АСЕА оливи для бензинових двигунів позначаються літерою G, а для дизельних – літерою D. Далі йдуть цифри (1, 2, 3, 4, 5). Для легкових автомобілів з дизельним двигуном у позначеннях олив перед літерою D є літера Р, наприклад ССМС PD1, ССМС PD2.

Класифікація олив за цими стандартами включає всі випробування їх за стандартом АРІ і додатково інші вимоги. Наприклад, G4 у позначенні олив для бензинових двигунів за стандартом ЕСМС (АСЕА) означає, що ці оливи кращі за оливи з позначенням SF за стандартом АРІ щодо опору старінню, а також за стійкістю до зношування та ін. Все це відображено в характеристиці олив.

Таким чином, якщо олива за експлуатаційними властивостями відповідає міжнародним нормам, то її маркування наводиться за класифікацією АРІ або ССМС (АСЕА) чи за обома класифікаціями.

Крім цих специфікацій, в маркуванні або характеристиці олив можуть бути зазначені вимоги військових відомств. Такі оливи мають позначення MIL-L (наприклад, MIL-L2104E). Для того щоб розшифрувати це позначення, треба знати відповідний стандарт. Але в цьому немає потреби. Ці знання потрібні військовим спеціалістам. в На початку маркування олив указується назва фірми-виготовлювача.

Якій фірмі віддати перевагу, сказати важко. Тому досить знати лише специфікацію оливи. Пояснимо це на прикладі оливи Shell Helix SAE15W-40, API SF/CC, CCMC (ACEA) G-2/D-1. Спочатку тут записано назву фірми, потім – в'язкість 15W-40 за стандартом SAE, звідки випливає, що це – всесезонта олива. Температурний діапазон її – від -20 до +35 °С (див. рис.5.14). Позначення SF/CC свідчать про те, що олива – універсальна, але краще використовувати її для бензинових двигунів, оскільки позначення SF записано першим. Літера F показує, що олива призначена для високофорсованих зарубіжних автомобілів, які виготовлялись до 1980 p., і сучасних автомобілів ВАЗ та інших моделей, які працюють на оливі М-53/12Г. Позначення СС вказує, що олива може використовуватись також для дизельних двигунів без турбонаддування. Позначення G-2 та D-1 за ССМС (АСЕА) підтверджують, що ця олива придатна для високофорсованих бензинових і дизельних двигунів без турбонаддування.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Взаємозамінність олив | Взаємозамінність вітчизняних і зарубіжних моторних олив
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 3012; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.