Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форми і підстави участі прокурора у цивільному процесі

План

Участь прокурора в цивільному процесі

1. Форми і підстави участі прокурора у цивільному процесі.

2. Особливості участі прокурора в цивільному процесі

 

Ключові слова: участьпрокурора вци­віль­но­му про­це­сі та про­це­су­аль­ні фу­н­к­ції, що ним ви­ко­ну­ють­ся, про­це­су­аль­ні фо­р­ми і ви­ди уча­с­ті, йо­го про­це­су­аль­но-пра­во­ве ста­но­ви­ще ви­з­на­че­ні в чи­с­ле­н­них но­р­мах пра­ва.

 

Мета лекції: сформувати розуміння форм участі прокурора в цивільному процесі та розкрити основні особливості його діяльності при провадження цивільної справи в суді.

 

Проку­рором, цивільна справа може бути порушена у випадках, якщо в особи, в інтересах якої порушується справа, є право на судовий захист, а також він дотримався порядку звернення до суду (ст. 119-122 ЦПК). В іншому разі суддя зобов'язаний відмовити у прийнятті заяв, поданих цими суб'єктами.

Слід зазначити, що звертаючись до суду із заявою про захист прав громадян та державних інтересів, прокуратура реалізує кон­ституційну функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді. Прокурор - особливий суб'єкт цивільного про­цесу, і його участь у цивільному судочинстві зумовлена необхід­ністю виконання функції представництва інтересів громадяни­на або держави у випадках, передбачених законом (п. 2 ст. 121 Конституції України, п. 2 ст. 45 ЦПК, п. 2 ст. 5 Закону України від 5 листопада 1991 р. «Про прокуратуру»). Тобто функція представництва інтересів в суді є для органів прокуратури кон­ституційною.

На практичному рівні розрізняють певні конкретні підстави участі прокурора в цивільному процесі: власну ініціативу та зазначення про це в законі.

Отже, у кожному випадку подання позову, апеляційної або касаційної скарги на предмет скасування рішення або ухвали суду, внесення заяви про перегляд їх у зв'язку з нововиявленними обставинами чи ВСУ, прокурор зобов'язаний обґрунту­вати у своєму зверненні, у чому є порушення прав громадянина, інтересів держави. У випадках відсутності такого обґрунтування, а також коли не зроблено посилання на відповідний закон, суд повинен відмовити у прийнятті позову, заяви, скарги прокурора.

Слід зазначити, що діяльність прокурора в цивільному судо­чинстві відбувається в конкретних процесуальних формах, що передбачені в ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру». Про­цесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі - це закріплена в процесуальному законі можливість впливу його діяльності на розвиток цивільного судочинства - на порушення цивільної справи в суді чи вступ в уже розпочатий іншими осо­бами судовий процес у справі.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Специфічні спотворення сигналів при моноприйомі синхронних станцій | Особливості участі прокурора в цивільному процесі
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 551; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.