Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Протести

Протести подаються представником команди (тренером, капітаном) головному секретарю змагань у письмовій формі, де обов’язково вказуються ті пункти Правил, які протестуючий вважає порушеними.

Протести щодо порушень Правил і Положення у частини підготовки або організації самих змагань подаються не пізніше однієї години до початку змагань з даного виду (дистанції)

Протести на дії учасників, суддів, обслуговуючого персоналу, що привели до порушення Умов змагань, положення або Правил і впливають на результат команди, подаються не пізніше 30 хвилин після фінішу команди.

Протест, що стосується результату виступу команди, подається не пізніше однієї години після опублікування попередніх результатів.

Протест повинен бути розглянутий до затвердження технічних результатів змагань, але не пізніше 24-х годин від часу його подання. Якщо поданий протест неможливо розглянути до закінчення змагань, суддівська колегія може допустити учасників (команду) до змагань умовно. Результати виступу затверджуються після вирішення питання про протест.

Суддівська колегія вислуховує по протесту обидві сторони, але при неявці однієї з них, рішення може бути прийняте в її відсутності.

Остаточне рішення по протесту приймає головний суддя або журі. Рішення повинно бути оформлене протоколом і повідомлене заявнику.

Рішення ГСК, пов’язані з питаннями безпеки, включаючи припинення, перенесення або відміну змагань, не можуть бути приводом для протесту.

Забезпечення безпеки

При проведенні змагань повинні бути передбачені заходи по забезпеченню безпеки учасників, суддів та глядачів.

Заходи по безпеці при проведенні змагань передбачають і виконують
заступник головного судді з безпеки і контрольно-рятувальна служба (КРС). У
разі відсутності КРС організація безпеки покладається на ГСК.

При виникненні небезпеки змагання повинні бути відкладені, а якщо вже
почалися - зупинені. При цьому деякі види змагань можуть бути виключені з
програми.

До заходів по забезпеченню безпеки належать: надійна профілактика захворювань до і під час змагань, належна організація житла в польових умовах, раціональне харчування, наявність необхідних медикаментів і лікаря; постійний порядок і дисципліна під час проведення змагань; обґрунтований вибір місця (району) змагань; методично правильна розробка дистанцій; організація надійного зв'язку на дистанції (етапах) із службами безпеки; організація протипожежних заходів; відповідність підготовки (досвіду) учасників і класу дистанцій; наявність страхувального, рятувального та ремонтного спорядження; наявність транспортних засобів тощо.

Складаються і затверджуються акти здачі і прийому усіх дистанцій, у яких детально описуються заходи по організації безпеки.

Місця старту, фінішу повинні бути огороджені від сторонніх.

Відповідальність за якість суддівських засобів пересування та спорядження несуть організатори, що проводять змагання, та заступник головного судді по безпеці.

Спорядження команди, від якого залежить безпека, допускається до участі
у змаганнях після перевірки суддівською колегією.

Охорона пам'яток історії та культури.

Під час проведення змагань необхідно виконувати заходи, спрямовані на
охорону природи, пам'яток історії та культури, основними з яких є: заборона самочинних порубок, підтримання постійного зв'язку з працівниками лісового господарства та заказників; виключення забруднень природного середовища; виконання правил протипожежної безпеки.

Дистанція не повинна проходити через засіяні поля, молоді посадки,
плантації, сади, загороджені ділянки з пам'ятками історії.

Порушники вказаних вимог повинні нести відповідальність (штраф,
адміністративне стягнення), а також можуть бути зняті зі змагань.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Учасники змагань, представники команди | Виды действия электрического тока
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 278; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.