Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Учасники змагань, представники команди
До змагань допускаються учасники, які включені до заявки і їх кваліфікація відповідає вимогам Положення та Правилам змагань, мають дозвіл медичного закладу та необхідне спорядження, яке обумовлене у Положенні або Умовах. В залежності від класу дистанції змагань учасники повинні мати туристський досвід або спортивну кваліфікацію.

Учасники змагань зобов’язані:

- Виконувати норми поведінки спортсмена, бути дисциплінованими та чесними;

- Знати та виконувати Правила, Положення та Умови. Незнання цих документів не звільняє від відповідальності за порушення;

- Дотримуватися техніки безпеки, надавати допомогу тим, хто опинився на трасі змагань у небезпеці та травмованим;

- Негайно сповістити суддівську колегію про схід з дистанції особисто або через представника команди;

- Мати номери, закріплені на помітному місці.

- Команди (учасники) можуть бути зняті зі змагань або з дистанції за:

- Порушення Правил;

- Невиконання вимог суддів, що стосуються виконання Правил, Положення та Умов;

- Несвоєчасну явку на старт;

- Використання сторонньої допомоги, за винятком медичної, або за дії, що заважали учасниками іншої команди під час виступу;

- Навмисну зміну перешкод;

- Втрату спорядження, необхідного за вимогами безпеки;

- Неспортивну або неетичну поведінку;

- Дії, які ведуть до небезпеки учасників, суддів та глядачів;

- При травмі або захворюванні учасника, що вимагає кваліфікованої медичної допомоги (за вимогою лікаря змагань або служби безпеки);

- Вихід на дистанцію без дозволу суддів;

- Застосування спорядження та засобів пересування, не передбаченими Правилами, Положенням, Умовами, або заборонених технічною комісією;

- Втручання в роботу суддівської колегії;

- Порушення Правил охорони природи, пам’яток історії та культури;

- Явну непідготовленість до змагань.

Організація, що спрямувала команду для участі в змаганнях, призначає свого представника, який є посередником між командою і суддівською колегією. Обов’язки представника під час його відсутності може виконувати тренер або капітан команди.

Представник відповідає за дисципліну членів команди, забезпечує їх своєчасну явку на змагання.

Представник зобов’язаний:

- Знати і виконувати Правила, Положення та Умови;

- Бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, які проводяться разом з представниками і повідомляти учасникам отримані відомості;

- Забезпечувати своєчасну явку команди на старт чи в суддівську колегію;

- Подавати заявки та перезаявки, та всі документи, передбачені Положенням;

- Повідомляти у письмовій формі суддівську колегію про всіх учасників своєї команди, що залишилися на дистанції змагань після їх закінчення;

- Виконувати всі вимоги суддівської колегії.

- Представник має право:

- Подавати при необхідності протести і заяви в письмовому вигляді.

- Представнику і тренеру заборонено:

- Втручатись в роботу суддівської колегії;

- Знаходитись на дистанції під час змагань;

Представник може бути усунений від виконання обов’язків за рішенням ГСК.

Учасники змагань повинні мати форму одягу, яка відповідає Положенню.

На змаганнях учасники користуються як особисто-командним, так і суддівським спорядженням. Суддівське спорядження складається з обладнання дистанції, засобів забезпечення безпеки.

Спорядження та технічні засоби пересування повинні відповідати вимогам безпеки учасників, суддів та глядачів. Придатність і справність спорядження та технічних засобів пересування, що забезпечують безпеку, перевіряються технічною комісією.

Крім обов’язкового спорядження, що обумовлено Положенням, учасники можуть застосувати додаткове спорядження, використання якого не заборонено.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 458; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.