Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Положення про змагання
Положення готує та затверджує організація, що проводить дані змагання, разом федерацією туризму (правлінням клубу, тощо). Положення та Правила змагань є основними документами, якими керується суддівська колегія та учасники змагань. Положення не повинне перечити Правилам змагань зі спортивного туризму.

Положення направляють організаціям, які беруть участь у змаганнях міжнародного та національного масштабів, не пізніше, ніж за 3 місяці до їх початку, а в решті випадків – за 1 місяць.

Положення складається із наступних розділів:

- Назва

- Мета та завдання.

- Термін та місце проведення.

- Керівництво змаганнями.

- Програма, умови проведення змагань, кількість і класи дистанцій.

- Учасники змагань, вимоги до них.

- Фінансування.

- Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація.

- Умови прийому учасників.

- Визначення переможців, нагородження.

У залежності від масштабу змагань кількість розділів може бути скорочена, а розділи можуть бути об’єднані.

Змини та доповнення до Положення має право вносити організація, що його затвердила, або Оргкомітет разом з головною суддівською колегією на спільному засіданні з представниками команд, але не пізніше початку першого жеребкування на даних змаганнях. Ці зміни і доповнення не повинні містити нові вимоги до команд і учасників і ускладнювати проходження дистанцій.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 580; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.