Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види туристських змагань
Туристські змагання можна поділити на два основних види, кожний з яких розв’язує завдання, що відповідають тим чи іншим особливостям подорожей: змагання з техніки спортивного туризму та змагання зі спортивного орієнтування.

Змагання з техніки спортивного туризму включають в себе змагання з техніки окремих видів туризму: автомобільного, велосипедного, вітрильного, водного, гірського, лижного, пішохідного та спелеотуризму або комбіновані на різних дистанціях, обумовлених Правилами змагань зі спортивного туризму та Положенням про змагання.

Туристичні змагання – це організація та проходження учасниками туристських дистанцій, що містять природні та штучні перешкоди, з метою перевірки туристських знань, вмінь та навичок, набутих раніше, та з метою досягнення спортивних результатів, визначення сильніших.

Змагання вміщують як проходження дистанцій з природними та штучними перешкодами, так і виконання спеціальних завдань з використанням спорядження, що полегшує та прискорює пересування, забезпечує безпеку.

Основними характеристиками змагань є масштаб, клас дистанцій і ранг.

За масштабом змагання поділяються на міжнародні, національні (всеукраїнські), зональні, обласні, міські, районні, клубні та колективів фізкультури, навчальних закладів, тощо.

Клас дистанцій змагань (І – ІV) характеризується їх складністю, а також окремими для кожного виду туризму додатковими вимогами. Рекомендується, щоб тактична і технічна складність перешкод, які долаються на дистанціях, наближалась до складності перешкод, які долаються у спортивних туристських походах.

Ранг змагань визначається кваліфікацією команд (учасників), що посіли перші шість місць у даних змаганнях, і підраховується у балах за оцінкою спортивних розрядів і звань, наведених у схемі:

 

Звання і розряди: МС КМС І ІІ ІІІ І ЮН ІІ ЮН ІІІ ЮН

Бали: 100 30 10 3 1 1 0, 3 0, 1

 

Ранг в особистих змаганнях (крім змішаних екіпажів) визначається для чоловіків і жінок окремо.

Змагання можуть бути командними (стартує і проходить дистанцію разом уся команда), особистими (змагаються окремі учасники, зв’язки, екіпажі) та особисто-командними (результат команди складається з суми особистих результатів залікових учасників).

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1830; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.