Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Головна суддівська колегія
Умови змагань.

Як доповнення до Положення окремо можуть бути розроблені Умови проведення змагань. В Умовах подається інформація, яка полегшує вирішення організаційних питань щодо розміщення, харчування, умов проживання команд; програма змагань з зазначенням дати та часу проведення змагань або конкурсних завдань по видам туризму.

В умовах можуть бути визначені особливості техніки та тактики подолання перешкод, опис кількісних та якісних показників дистанцій, виконання спецзавдань, конкурсні завдання тощо.

Умови змагань не є самостійним документом, не надають офіційного права виклику на змагання та фінансування команди.

 

Склад суддівської колегії комплектується організацією, що проводить змагання та відповідною Федерацією туризму згідно з Правилами та Положенням про суддів по спорту. Склад суддівської колегії затверджується ФСТ.

Чисельний та якісний склад суддівської колегії визначається в залежності від класу змагань. Роботою суддів керує головна суддівська колегія (ГСК). До її складу входять:

1. Головний суддя.

2. Заступники головного судді з:

- виду;

- безпеки;

- оргроботи;

- інформації.

3. Головний секретар.

- заступник головного секретаря.

- секретарі.

4. Судді на старті.

- старший суддя;

- судді.

5. Судді на етапах.

- старший суддя;

- судді.

6. Судді на фініші.

- старший суддя;

- судді.

7. Начальник дистанції.

- помічник начальника дистанції.

8. Суддя по спорядженню.

9. Суддя по нагородженню.

10. Суддя – інформатор.

11. Комендант.

12 Лікар змагань.

13. Суддя інспектор.

На змаганнях з кількох видів туризму та видах дитячо-юнацького туризму, що проводяться у програмі зльоту, створюються ГСК та суддівські колегії по цих видах, підпорядковані ГСК зльоту.

Для змагань ІІІ – ІV класу склад ГСК затверджується не пізніше, ніж за місяць до початку змагань.

До суддівства попускаються судді за даного виду туризму з відповідною суддівською кваліфікацією.

Перед початком змагань рекомендується проводити 1-3-денний суддівський установчий семінар під керівництвом головного судді чи його заступника. Після закінчення семінару та змагань суддям видаються про це довідки.

Судді зобов’язані:

- Твердо знати і виконувати Правила, Положення та Умови;

- Бути принциповими та об’єктивними, оцінюючи виступи учасників;

- Слідкувати за виконанням учасниками Правил, Положення, Умов та норм поведінки;

- Бути дисциплінованими, не залишати місця проведення змагань без дозволу старшого суддів бригади, до якої він входить, головного судді, або його заступника на дистанції;

- Фіксувати у протоколі порушення, що допущені учасниками;

- Зупиняти учасника (команду) при виникненні небезпеки, яка може привести до нещасного випадку, вимагати виправлення помилок, що можуть вплинути не безпеку;

- Носити встановлену форму одягу та відповідні до обов’язків розпізнавальні знаки.

Судді не мають права:

- Бути учасниками, тренерами, представниками команд на змаганнях, які вони обслуговують;

- Надавати допомогу учасниками на дистанції, за виключенням медичної, допомоги по забезпеченню безпеки;

- Допускати на дистанцію сторонніх осіб без дозволу головного судді.

Головний суддя змагань очолює суддівську колегію та керує проведенням
змагань. Він відповідає за організацію та чітке проведення змагань у
відповідності з Правилами, Положенням та Умовами. Головний суддя вирішує
всі питання, що виникають під час змагань, в тому числі такі, що не передбачені
Правилами, Положенням або Умовами.

Розпорядження головного судді обов'язкові для суддів, обслуговуючого персоналу, учасників, представників, тренерів та капітанів команд.

Головний суддя зобов'язаний:

- перед початком змагань провести установчий семінар або інструктаж суддів;

- розподілити суддів по бригадах, враховуючи їх досвід та затвердити склад технічної комісії;

- до початку змагань перевірити та прийняти по акту дистанції у відповідності до вимог Правил, Положення та Умов;

- перед початком змагань провести нараду з представниками команд, на якій проінформувати їх про склад ГСК, дистанції змагань, Умови та порядок проведення змагань;

- перевірити наявність рятувальних засобів, забезпеченість медичним обслуговуванням та засобами зв'язку;

- призначити контрольний час, інтервал між стартами та час початку змагань;

- затвердити акт здачі дистанції;

- затвердити акти технічної комісії;

- згідно з Правилами прийняти рішення по поданим протестам;

- провести засідання суддівської колегії перед початком змагань та після закінчення, а також у процесі проведення змагань, якщо виникне така необхідність;

- проводити засідання ГСК;

- організувати пошук учасників, які не прибули на фініш після закінчення контрольного часу;

- після закінчення змагань видати суддям довідки про суддівство

- у двотижневий термін після закінчення змагань подати звіт та протоколи в організацію, що проводила змагання.

Головний суддя має право:

- при необхідності перенести початок змагань, або припинити їх проведення (несприятливі метеорологічні умови, неготовність дистанції тощо);

- внести зміну до програми змагань, якщо за якихось умов виникла така необхідність;

- переміщати суддів по ходу змагань;

- відмінити помилкове рішення судді, усунути з роботи суддів, які допустили грубі помилки або не справляються зі своїми обов'язками;

- усунути від подальшої участі в змаганнях учасників чи команди (тільки після проходження дистанції), а також представників (тренерів), що припустились грубих порушень Правил, Положення, Умов або дисципліни і клопотатися про їх дискваліфікацію;

- дозволити повторний виступ команди (учасника), якщо виникли перепони з вини суддівської бригади.

В залежності від масштабу змагань, кількості дистанцій та програми змагань, на допомогу головному судді надається один або кілька заступників.

На змаганнях з кількох видів туризму та зльотах заступники головного судді є одночасно головними суддями з видів програми.

Заступник головного судді з виду програми (дистанції):

- перевіряє готовність дистанції змагань, проводить її показ капітанам команд;

- інструктує суддів перед початком змагань;

- проводить змагання та керує бригадами суддів;

- доповідає після закінчення змагань головному судді про їх результати;

- відміняє помилкові рішення суддів;

- тимчасово (до рішення головного судді) звільняє від суддівства суддів, які допустили грубі порушення або не справляються зі своїми обов'язками, та від участі у змаганнях на дистанції учасників або команди, які порушили Правила, Положення або Умови.

Заступник головного судді з організаційної роботи координує діяльність окремих служб з організацією, що проводить змагання, по всіх питаннях матеріально-технічного постачання, також керує роботою коменданта змагань та обслуговуючого персоналу.

Заступник головного судді з безпеки створює умови для безпечного проведення змагань і призначається з числа працівників контрольно-рятувальної служби або висококваліфікованих туристів; за рішенням організації, яка проводить змагання, створює рятувальний загін та керує його діями.

Головний секретар змагань керує роботою секретаріату, суддів з інформації та нагороджень, технічними працівниками (друкарки, оформлювачі, художники), відповідає за підготовку та оформлення всієї документації по змаганнях, визначає організаційну структуру секретаріату, схему обробки документації при підрахуванні технічних результатів.

Головний секретар складає список-заявку на канцелярські товари, інвентар, необхідний для роботи секретаріату, бланки протоколів, дипломи, грамоти, призи та інші нагороди призерам;проводить інструктаж секретаріату; бере участь у роботі мандатної комісії; приймає від представників команд протести, передає їх головному судді, контролює винесення рішень по протестах; складає звіт про змагання разом з головним суддею.

Суддя з нагородження готує за вказівкою головного секретаря все
необхідне для нагородження переможців та призерів змагань (дипломи, грамоти,
медалі, призи і т. і.), оформлює звітну документацію на видачу матеріальних
нагород.

Суддя з інформації готує інформаційні матеріали (таблиці, щити, схеми
дистанцій, тощо), під час змагань надає оперативну інформацію про учасників та
хід змагань, передає оголошення ГСК, організовує роботу представників преси,
радіо, телебачення.

Начальник дистанції відповідає за підготовку дистанції та її справність під
час проведення змагань. Начальник дистанції підпорядковується головному
судді або його заступнику по виду. У розпорядження начальника дистанції надається група робітників, транспорт для обладнання дистанції.

Начальник дистанції планує, розміщує та повністю обладнує дистанцію змагань відповідно до Правил, Положення та Умов; спільно із заступником головного судді по дистанції готує розклад часу проходження дистанції, пропозиції щодо контрольного часу та інтервалу між стартами; складає заявку на спорядження для обладнання дистанції, отримує його у коменданта і відповідає за його цілісність під час змагань; готує схему дистанції; до початку змагань здає по акту головному судді, або його заступнику по виду дистанцію змагань; разом із заступником головного судді знайомить капітанів із дистанцією, при необхідності організовує демонстрацію проходження; після закінчення змагань, або за вказівкою головного судді, знімає суддів з дистанції та повертає коменданту спорядження.

Голова технічної комісії веде перевірку особисто-командного спорядження та засобів пересування учасників на відповідність вимогам техніки безпеки, Правил, Положення та Умов.

Суддя-інспектор перед проведенням змагань проводить інспекцію, разом з начальником дистанції перевіряє правильність постановки дистанції у відповідності з класом змагань та вимогами безпеки, відповідність схеми дистанції, розклад часу проходження, після закінчення інспекції підписує акт здачі дистанції, доповідає головному судді про всі невідповідності і недоліки. Під час змагань суддя-інспектор слідкує за якістю суддівства. Оцінку суддівства і суддівських помилок він доповідає на засіданні ГСК.

Лікар змагань відповідає за медичне забезпечення змагань. Організовує разом з начальником дистанції пункти медичної допомоги під час підготовки та проведення змагань; надає медичну допомогу тим, хто захворів чи отримав травму і дає висновок про можливість їх подальшої участі у змаганнях. Лікар бере участь у роботі мандатної комісії. У розпорядженні лікаря змагань знаходиться спец транспорт.

Комендант змагань відповідає за організацію та підтримку порядку і природи у районі проведення змагань, керує обслуговуючим персоналом та транспортом, виділеним у його розпорядження. Комендант розміщує учасників змагань, членів суддівської колегії, медичний та обслуговуючий персонал; підбирає місця для табору, стоянки транспорту, вогнищ для приготування їжі, просушки одягу та забезпечує палива; оформлює місця відкриття та закриття змагань, щити інформації, старту та фінішу змагань; видає начальнику дистанції інвентар, спорядження для обладнання дистанції; організовує харчування суддів на місці проведення змагань, забезпечує табір освітленням та зв'язком; обладнує за домовленістю із санепідемстанцією місця забору води для приготування їжі, тимчасові туалети, сміттєві ями; після закінчення змагань приймає місця розміщення у представників команд, складає доповідну записку про стан району змагань і передає її головному судді.

Судді, які обслуговують дистанцію, підпорядковуються заступнику головного судді з виду (дистанції). Вони поділяються на бригади, які
обслуговують старт, фініш, етапи, контрольні пункти (КП) тощо. Бригаду
очолює старший суддя.

Старший суддя організовує при необхідності суддівську страховку етапу, отримує у начальника дистанції необхідне спорядження та інвентар, визначає правильність проходження етапу та виконання учасниками заходів по забезпеченню безпеки, веде протокол суддівства на етапі, повертає спорядження та інвентар начальнику дистанції після закінчення змагань, негайно повідомляє про нещасні випадки на етапі заступнику головного судді по виду.

Суддям забороняється давати поради та надавати допомогу учасникам змагань, окрім медичної та передбаченої Положенням або Умовами.

Документація змагань.

1. Основними документами змагань є Положення про змагання та Правила змагань зі спортивного туризму. Положення не повинно перечити Правилам.

Участь у змаганнях починається з моменту реєстрації - здачі документів до мандатної комісії.

2. Заявки на участь у змаганнях. Попередня заявка, що підтверджує участь команди у змаганнях, подається в організацію, яка їх проводить, іменна в – ГСК (мандатну комісію) у термін, вказаний у Положенні.

3. Іменна заявка на змаганнях повинна бути визначеної форми.

4. Для визначення учасників змагань з певного виду програми подається й технічна заявка, як вибірка з іменної заявки.

5. Перезаявка (переведення запасного учасника у основний склад команди) подається в суддівську колегію не пізніше, ніж за годину до початку змагань з даного виду програми.

6. Після закінчення терміну подання заявок мандатна комісія готує зведений протокол.

7. Черга стартів визначається жеребкуванням, результати якого заносяться до протоколу, після чого складаються стартові протоколи, які вивішуються на інформаційних щитах.

Жеребкування проводиться у присутності представників команд. Неявка представника на жеребкування не може бути приводом для протесту за його результатами.

8. Схеми дистанцій, або інформація про дистанції, в яких визначаються усі маршрути, етапи, КП, ворота, відстань між ними, послідовність їх проходження тощо, повинні бути закріплені на щитах інформації, або роздані представникам команд завчасно (перед демонстрацією дистанції).

9. Порядок закінчення дистанції командами фіксується в протоколі фінішу.

10. Протоколи дистанцій заповнюються під час проходження дистанції командами, де фіксуються штрафні бали та підраховується результат команд.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 557; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.