Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Єдина тарифна сітка оплати праці робочих та службовців за загальними (наскрізними) професіями та посадами
Тарифна система.

В основі організації заробітної плати знаходиться тарифна система, тобто – сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється їх диференціація та регулювання. Тарифна система складається з тарифної ставки, тарифної сітки і тарифно-кваліфікаційного довідника.

Тарифна ставка визначає розмір оплати праці за одиницю робочого часу (година, зміна, день, місяць) для всіх категорій працівників, враховує умови та інтенсивність праці в галузі, а також значення самої галузі. Розмір тарифної ставки (окладу) першого тарифного розряду визначається на рівні мінімальної заробітної плати.

Тарифна сітка - це сукупність тарифних розрядів, які характеризують ступінь складності робіт, використовується для урахування в оплаті праці кваліфікацію працівників. Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка відповідного розряду перевищує ставку першого розряду

ki. = Ті / Т1

ki - тарифний коефіцієнт;

Ті - тарифна ставка потрібного розряду;

Т1 - тарифна ставка першого розряду.

 

В Україні законодавчо закріплена наступна тарифна сітка:

 

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти
І група ІІ група І група ІІ група ІІІ група
        2,26 2,16 -
  1,12 1,06   2,49 2,37 -
  1,25 1,18   2,74 2,61 -
  1,39 1,32   3,01 2,92 2,83
  1,54 1,47   3,31 3,21 3,11
  1,70 1,62   3,64 3,53 3,42
  1,87 1,78   4,01 3,88 3,76
  2,06 1,96 - - - -
                 

 

Тарифно-кваліфікаційний довідник враховує рівень кваліфікації, ступінь складності та точності робіт, що виконуються – це збірник нормативних актів, у яких даються характеристики робіт і професій, тобто він визначає обсяг професійних знань та навичок, що їх повинен мати робітник відповідного розряду та професії кожній галузі.

Посадовий оклад – це оплата праці службовця за виконання закріпленим за ним функціональних обов’язків.

Кваліфікаційні категорії – рівень кваліфікації, досягнутий управлінським персоналом та визначений на основі «Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та службовців».
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 436; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.