Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тестування максимальної сили різних груп м'язів

Контроль максимальної сили

ІІ ТЕСТУВАННЯ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ

У школярів здійснюється контроль за рівнем розвитку максимальної сили різних груп м'язів, швидкісної сили, силової витривалості і ком­плексне визначення силових здібностей.

Обладнання. Дерев'яна платформа 40x40 см із закріпленим у середині металевим гач­ком (платформу можна замінити металевою трубкою з привареним гач­ком); динамометр для визначення станової сили; 2 металевих гачка; 2 відрізки ланцюга і металева трубка (300 мм) з привареним гачком, ши­рокий ремінь довжиною 120-150 см із пряжкою.

Проведення тесту. Вимірювання проводяться коло гімнастичної стінки (рис. 91, 1). Для визначення м'язової сили згиначів передпліччя обох рук школяр стає на дерев'яну платформу спиною до гімнас­тичної стінки і фіксується до неї на рівні таза. До гачка платформи кріпиться одна петля динамометра, а друга — до ланцюга, що прик­ріплюється гачком до металевої трубки. Трубка має бути розташована на рівні рук, зігнутих під кутом 90°. Під час вимірювання її тримають хватом знизу.

Для визначення сили згиначів тулуба учень сідає на підлогу спиною до гімнастичної стінки на відстані 1 м від неї (рис. 91, 2). На груди під руками на рівні лопаток одягається ремінь, до якого за спиною школяра кріпиться динамометр, котрий за допомогою гачків і ланцюга кріпиться до гімнастичної стінки. Щоб виключити можливість пересування до стінки, у вихідному положенні учень упирається спиною у покладену на ребро гімнастичну лавку, котру утримує в нерухомому положенні поміч­ник викладача.

Для визначення сили розгиначів тулуба учень стає на дерев'яну платформу так, щоб гачок був між його ногами, посередині площі опори (рис. 91,3). На гачок кріпиться система: динамометр — ланцюг — мета­лева трубка. Трубка по висоті має бути на рівні колін школяра, який, узявшись за неї хватом зверху, розтягує динамометр, не згинаючи ноги у колінах.

В даній вправі крім м'язів — розгиначів тулуба в роботу включають­ся і м'язи рук, а інколи при неправильному виконанні також м'язи ніг. Тому даний тест не завжди «чисто» дає можливість визначити м'язову силу розгиначів тулуба.

Для визначення сумарної сили розгиначів стегон і гомілок учасник тестування сідає на лавку спиною до гімнастичної стінки (рис. 91, 4), ноги зігнуті у колінах під кутом 90° і упираються середи­нами ступень у металеву трубку, з'єднану гачком з динамометром. Друга петля динамометра за допомогою ланцюга кріпиться до гімнас­тичної стінки.

На рис. 91, 5-9 та 92, 1-6 показано вихідні положення учасників тес­тування і місця кріплення ременів при вимірюванні сили різних груп м'язів. При всіх вимірюваннях сили лямка динамометра одягається на середину кінцівки. Перед вимірюванням важливо мати натягнуту систе­му (лямка-динамометр-прилад) і однотипне положення кінцівки, сила котрої вимірюється (перпендикулярно до площини приладу). До прото­колу заносять кращий показник сили із двох спроб.

Результат. Показником тестування є визначення сили різних м'язових груп у кілограмах.

З метою співставлення індивідуальних значень сили окремих м'язових груп у дітей, які відрізняються особливостями будови тіла, рекомендується розраховувати відносну до маси тіла силу м'язів. Відносна сила м'язів розраховується за формулою

 

F від = F абс /W

 

де Fвід — відносна сила, кг; Fабс — абсолютна сила, кг; W - маса ті­ла, кг.

Загальні вказівки та зауваження.

1. Перед тестуванням необхідно зробити розминку.

2.Перед початком вимірювань система (динамометр-ланцюг-гачок—гімнастична стінка) має бути оптимально натягнутою.

3.Слід надавати одну-дві попередні спроби для настроювання шко­ляра на максимальний результат у заліковій спробі.

4.При вимірюваннях, пов'язаних із горизонтальним розташуванням
динамометра і ланцюга, треба стежити за тим, щоб вони були паралель­
ні до підлоги.

5. Для уникнення больових відчуттів слід використовувати м'які
прокладки.

Піднімання штанги максимальної ваги. Тест для юнаків старшого шкільного віку. Використовується для визначення максимальної сили м'язів рук, плечового пояса, ніг.

Обладнання. Гімнастична лава; штанга; стійки для штанги.

Проведення тесту. Юнакам пропонують виконати різні вправи зі штангою максимальної ваги (рис. 93):

а) жим штанги лежачи;

б) піднімання штанги із положення лежачи грудьми на гімнастичній
лаві;

в) присідання зі штангою на грудях;

г) жим штанги стоячи.

Результат. Максимальна вага піднятої штанги у відповідній вправі у кілограмах.

Загальні вказівки та зауваження.

1.Контроль за безпекою виконання вправи здійснює вчитель.

2.Жим штанги лежачи виконується із вихідного положення руки ви­
тягнуті вперед прямі. При опусканні штанги можна торкатися грифом
грудей. Хват рук на ширині плечей.

3.Можна використовувати варіант сіду, коли штанга знаходиться на плечах.

4.Виконувати жим штанги стоячи можна з відхиленням тулуба на­
зад. Штангу у вихідне положення бажано брати зі стійок (можливо, і за
допомогою учителя).

У присіданнях кут у колінному суглобі має бути менше 90°.

 

Підйом переворотом. Тест для визначення м'язової сили рук, плечового пояса, тулуба.

Обладнання. Висока гімнастична перекладина, стілець.

Проведення тесту. Із вихідного положення вис на перекладині, учасник тестування підтягується і виконує підйом переворотом в упор. Потім знову опускається у вис.

Результат. Визначається максимальна кількість повторень вправи.

Загальні вказівки та зауваження.

1. Набути вихідного положення допомагає вчитель або використовується стілець.

2. Надається тільки одна спроба.

Лазіння по канату. Тест для дітей 6-Ю років. Визначається максимальна динамічна сила м'язів рук і плечового пояса.

Обладнання. Канат довжиною 4 м (замість каната можна використати жердину такої самої довжини), канат розмічений різнокольорові кільцями на висоті 2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 м.

Проведення тесту. Лазіння виконується босоніж. За командою «Увага!» учасник тестування займає вихідне положення — обидві сі ні на підлозі, внутрішніми частинами торкається каната, коліна виправлені, обома руками робиться хват каната на досяжній висоті, гру клітка торкається каната. За командою «Починай!» учень без стрибка починає лазіння. Коли лазіння повторюється декілька разів, учень пі досягнення максимальної висоти опускається вниз і знову, як тіл ступні ніг торкнулись підлоги, починає лізти угору. Максимальна ви та вважається досягнутою, якщо учень доторкнувся рукою відмітки і

Результат. Кількість метрів, які зумів подолати учень при лазінні.

Таблиця 1.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Здатність до орієнтування в просторі | Визначення швидкості в цілісних рухових діях
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2518; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.