Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виробничі нещасливі випадки

Загальна характеристика травматизму

Профілактика виробничого травматизму.

Виробничої називається травма, отримана людиною в процесі праці в результаті впливу на нього небезпечного виробничого фактора і недотримання їм вимог безпеки праці.

Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм (чи нещасливих випадків), називається виробничим травматизмом.

Захворювання, викликане систематичним чи тривалим впливом на людину шкідливих виробничих факторів (шуму, вібрації, токсичних речовин, що іонізують випромінювань і ін.), називають професійним захворюванням.

Гострі чи хронічні професійні отруєння є часткою случаємо професійних захворювань.

Травма може привести до тимчасової чи повної втрати чи працездатності навіть до смерті потерпілого.

У залежності від кількості потерпілих розрізняють одиночні і групові (із двома і більш потерпілими) нещасливі випадки. У залежності від обставин і обстановки, при яких отримана травма, нещасливі випадки кваліфікуються як виробничі; зв'язані з роботою; побутові, тобто не зв'язані з виробництвом.


До виробничого відносяться нещасливі випадки, що відбулися з працівниками: на території підприємства (судна) при виконанні ними трудових обов'язків; поза територією підприємства (судна) при виконанні роботи з завдання адміністрації; під час проходження до місця роботи і з роботи на транспорті, наданому підприємством.

До цієї категорії відносяться всі нещасливі випадки, що скоїлися як протягом робочого часу (включаючи встановлені перерви), так і перед початком і по закінченні робіт, а також при виконанні робіт у понаднормовий час, у вихідні і святкові дні.

Гострі отруєння, теплові удари й обмороження, що скоїлися при аналогічних обставинах, відносять також до категорії виробничих нещасливих випадків.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 197; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.