Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Побутові нещасливі випадки
Нещасливі випадки, зв'язані з роботою

У цю категорію як складова частина входять і виробничі нещасливі випадки. Крім того, нещасливі випадки визнаються зв'язаними з роботою, якщо вони відбулися: у шляху на чи роботу з роботи: поблизу підприємства (судна) протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви, якщо перебування гамір не суперечило правилам трудового розпорядку Якщо нещасливий випадок кваліфікований як виробничий чи зв'язаний з роботою, то потерпілому у випадку тимчасової втрати працездатності видається посібник у розмірі 100% середнього заробітку поза залежністю від стажу роботи. У випадку переходу його на інвалідність у результаті каліцтва йому призначається пенсія в підвищеному розмірі незалежно від стажу роботи. Якщо нещасливий випадок кваліфікується як зв'язаний з роботою, але не з виробництвом, то матеріальний збиток (понад пенсію) за ушкодження здоров'я потерпілого відшкодовує чи обличчя організація, винні в тому, що скоїлося. Підприємство, на якому працює потерпілий, матеріальної відповідальності за цей випадок, що скоїлося, наприклад, в автобусі по шляху на роботу, не несе.

До категорії побутових (не зв'язаних з виробництвом) нещасливих випадків відносять травми, отримані: у домашній обстановці; при поїздці на суспільних видах транспорту по особистих справах; при самостійному виготовленні яких-небудь предметів на судновому чи устаткуванні при самовільному використанні транспортних засобів (шлюпка, бот, автомобіль і ін.), що належать підприємству, в особистих цілях; при спортивних іграх на території підприємства; при розкраданні матеріалів, інструмента й інших предметів; у результаті сп'яніння, що не є наслідком дії застосовуваних у виробництві технічних спиртів, наркотичних і інших подібних речовин, і якщо сп'яніння визначене в якості основної і безпосередньої причини нещасливого випадку.

Можуть бути й інші причини нещасливих випадків, що кваліфікуються як не зв'язані з виробництвом. Якщо встановлено, що травма на виробництві відбулася винятково з вини потерпілого, то адміністрація відповідальності за цей випадок не несе, а відшкодування збитку потерпілому у зв'язку з ушкодженням його здоров'я не виробляється.Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування й облік випадків травматизму, а також за виконання заходів щодо усунення причин, що викликали нещасливий випадок, покладається на керівника підприємства, капітана судна, головного інженера, старшого механіка, керівника відповідного виробничої ділянки.

Контроль за дотриманням порядку і правильністю результатів розслідування здійснюють вищестоящі господарські організації, комітети профспілок, технічні інспекції профспілок.

Про кожен нещасливий випадок чи потерпілий його очевидець повинні негайно докласти адміністрації чи судна підприємства. Капітан, старший механік, керівник робіт, довідавшись про нещасливий випадок, повинні негайно організувати медичну допомогу потерпілому і при необхідності направити його в медпункт. З метою з'ясування щирих обставин події випливає по можливості зберегти до розслідування всю обстановку такий, який вона була в момент травми. Адміністрація судна (підприємства), повідомивши про те, що трапилося, у пароплавство і комітету профспілки, зобов'язана протягом 24 годин разом з технічним інспектором праці, інженером по техніці безпеки, представниками профспілкової організації розслідувати причини нещасливого випадку і провести заходу для виключення можливості повторення подібних випадків.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 197; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.