Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні причини пожеж

Для успішного проведення протипожежної профілактики на підприємствах важливо знати основні причини пожеж. На підставі статистичних даних можна зробити висновок, що основними причинами пожеж на виробництві є:

- необережне поводження з вогнем;

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв і порушення правил їхнього монтажу й експлуатації;

- порушення режимів технологічних процесів;

- несправність опалювальних приладів і порушення правил їхньої експлуатації;

- невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки.

Дуже часто пожежі на виробництві виникають при необережному поводженням з вогнем. Під цим, як правило, розуміють паління в заборонених місцях і виконання так званих вогневих робіт. Вогневими роботами вважають виробничі операції, пов'язані з використаннями відкритого вогню, іскроутворенням і нагріванням деталей, устаткування, конструкцій до температур, здатних викликати запалення горючих речовин і матеріалів, пар легкозаймистих рідин.

До вогневих робіт відносять: газо- і електрозварювання, бензино- і газорізку, паяльні роботи, варіння бітуму й смоли, механічну обробку металу з утворенням іскор.

Місця для проведення вогневих робіт можуть бути постійними й тимчасовими. Постійні місця визначаються наказом керівника підприємства, а тимчасові - письмовим дозволом керівника підрозділу. Відповідно до вимог пожежної безпеки на місцях проведення вогневих робіт не повинне бути горючих матеріалів у радіусі не менш 5 м. Необхідно мати через, що при газовому зварюванні застосовують речовини (ацетилен, метай, кисень) збільшуючи небезпеку пожежі й вибуху.

Виконавці робіт (електро- і газозварники, паяльщики, варщики смоли й ін.) повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки відповідальними за це особами.

Перед проведенням тимчасових вогневих робіт розробляються заходи пожежної безпеки, сповіщається пожежна охорона, призначаються особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки й після цього видається підписане вбрання-допуск на проведення робіт. Такий дозвіл дається на одну зміну. Після закінчення вогневих робіт зварник зобов'язаний оглянути місце роботи, полити водою спаленні конструкції. Місце проведення вогневих робіт необхідно неодноразово перевірити протягом 2 годин після закінчення роботи. Перед зварюванням ємності, у якій зберігалося рідке пальне, горючі гази, її варто очистити, промити гарячою водою з каустичною содою, пропарити, просушити, провентилювати, зробити аналіз повітря. При зварюванні люки й пробки ємності повинні бути відкритими.

Відповідальність за заходи пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт покладає на керівників ділянок, цехів, підприємств.

Згідно статистики, пожежі, що відбуваються в результаті незадовільного стану електричних пристроїв і порушення правил їхнього монтажу й експлуатації становлять більше 25% всіх випадків, причому залежно від причин, вони розподіляються в такий спосіб: близько 45% виникає через короткі замикання, 35% - від електронагрівальних приладів, 13% - від перевантаження електронагрівників і мереж, 5% - від більших перехідних опорів.

Короткі замикання виникають внаслідок неправильного монтажу або експлуатації електроустановок, старіння або ушкодження ізоляції. Струм короткого замикання залежить від потужності джерела струму, відстані від джерела струму до місця замикання й виду замикання. Короткі замикання викликають іскріння й нагрівання струмопровідних частин у результаті чого може відбутися запалення ізоляції провідників і спаленних будівельних конструкцій. Перевантаження в електромережах виникають при підключенні до мережі додаткових споживачів або при зниженні напруги в мережі. Внаслідок значного збільшення споживаного струму відбувається надмірне нагрівання провідників, що й може служити причиною пожеж.

Збільшення місцевих перехідних опорів виникає внаслідок окислювання або недостатньо щільного з'єднання контактів електричних машин. Іскріння, що виникає при цьому, може ініціювати пожежа. Для запобігання пожежі від більших перехідних опорів мідні проведення й кабелі з'єднують скручуванням жил з наступної обпайкою. Алюмінієві кабелі з'єднують гільзами.

Вибір схем електропроводки, використовуваних матеріалів, площі поперечного переріза провідників і кабелів, виду ізоляції залежить від ступеня пожежонебезпеки навколишнього середовища, режиму роботи електроустановок і можливих перевантажень. Площа перетину провідників вибирається згідно норм припустимих струмових навантажень і спадання напруги в мережі. Граничні струмові навантаження приводяться в спеціальних таблицях, з урахуванням можливого нагрівання провідників до температури не більше 55 °С.

Питання для перевірки знань:

1. Що таке пожежа? Поняття пожежна небезпека.

2. Небезпека вогню, токсичних продуктів згорання, та підвищеної температури середовища.

3. Шкідливі фактори: дим, недолік кисню, вибухи, витікання небезпечних речовин. Їх наслідки.

4. Характеристика та різновиди горіння.

5. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Показники пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів | Основні відомості
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 685; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.