Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Засади утворення та організації діяльності штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
При наявності загрози виникнення НС оповіщаються міста, райони, насалені пункти та об’єкти. Відповідні начальники ЦЗ організовують виконання попереджуючих заходів згідно з планами.

У загальному вигляді робота штабу в цей період може здійснюватись у такій послідовності:

- доповідь відповідному начальнику ЦЗ і інформація штабу (чергового, оперативного чергового та інших) вищестоящої інстанції;

- оповіщення підпорядкованих штабів, населених пунктів, об’єктів, структурних підрозділів про загрози виникнення НС;

- оповіщення та збір особового складу робітників (оперативних груп); - доведення обстановки, постановка завдань;

- прогнозування можливої обстановки, уточнення планів захисту населення, локалізації і ліквідації можливої НС;

- приведення у готовність системи оповіщення та зв’язку; уточнення текстів повідомлень при виникненні НС;

- організація зв’язку з органами управління, які взаємодіють і залучаються до забезпечення заходів на випадок НС;

- віддання попередніх розпоряджень на приведення у готовність сил і засобів ЦЗ;

- посилення спостереження за зміною обстановки у районі можливого виникнення НС;

- проведення підготовчих заходів з методичного та інших видів захисту населення;

- створення резерву сил та засобів ЦЗ;

- підготовка до виїзду робочої (оперативної) групи.

 

При виникненні НС начальник ЦЗ зобов’язаний терміново доповісти у вищу інстанцію ЦЗ про факти виникнення НС. Надалі здійснюються наступні заходи:

- віддаються попередні розпорядження щодо організації оповіщення населених пунктів, об’єктів, населення; залучення сил і засобів ЦЗ до ліквідації наслідків НС;

- оповіщення і збір особового складу робочої (оперативної групи);

- доведення інформації до населення, яке проживає (або знаходиться) у небезпечних районах, про режим (правила) поведінки;

- виїзд робочої (оперативної) групи до місця виникнення НС, уточнення завдань у керівника з ліквідації її наслідків;

- з’ясування характеру, масштабів і можливого розвитку НС; здійснення збору інформації та аналізу обстановки у районі НС;- уточнення кількості необхідних додаткових сил і засобів ЦЗ для ліквідації наслідків НС; пропозиції начальнику (оперативної) групи;

- вироблення рішення начальника ЦЗ і після його затвердження доведення завдань до виконавців;

- організація роботи з ліквідації та локалізації наслідків; розгортання медичних закладів для надання допомоги постраждалим;

- збір комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, вирішення питань забезпечення населення, яке виведене із району НС, продуктами харчування та предметами першої необхідності; забезпечення усіх видів робіт з локалізації та ліквідації наслідків НС необхідними матеріально-технічними засобами;

- контроль виконання окремих розпоряджень щодо проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт;

- подання повідомлень про хід рятувальних та інших невідкладних робіт (відповідно до затвердженого табеля термінових повідомлень).

 

Свою роботу при організації заходів з ліквідації НС весь особовий склад відтворює в особистих календарних планах (планах-графіках) роботи, що напрацьовані на основі "календарних планів виконання основних заходів при..." та функціональних обов’язків.

Такі плани складаються на кожен вид надзвичайної ситуації, можливої на кожному об’єкті (районі, місті ітд.). Для ліквідації НС залежно від рівня призначається уповноважений керівник з ліквідації цієї ситуації, який призначається:

· Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації державного рівня - Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр чи керівник одного з центральних органів виконавчої влади або його перший заступник;

· Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня - перший заступник або один із заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або керівник відповідного територіального органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; районною державною адміністрацією, виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня - один із заступників голови районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради або керівник відповідного місцевого органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

· виконавчим органом сільської, селищної ради або відповідно керівником підприємства, установи, організації у разі виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня - один із керівників сільської, селищної ради або підприємства, установи та організації відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.

 

Документи, які розробляються штабами.

За своїм призначенням документи, які розробляються штабом, поділяються на

- оперативні;

- мобілізаційні;

- адміністративно-організаційні.

 

Оперативні документи у свою чергу поділяються на:

- документи з управління цивільним захистом (плани ЦЗ, плани взаємодії, рішення, накази, розпорядження, робочі карти, плани міст (районів) та інше);

- оперативно-інформаційні (донесення, завдання, інформації, повідомлення, звіти, журнали дій сил ЦЗ, звітні карти, опис та інше).

Мобілізаційними є документи, що належать до планування та проведення мобілізаційної роботи. Вони розробляються відповідно до Порадником з мобілізації.

До адміністративно-організаційних документів належать документи, які стосуються повсякденної організаторської, адміністративної та господарської діяльності штабів, організації підготовки органів управління, сил, засобів і населення.

 

 

Перелік таких документів для штабів ЦЗ, Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, встановлюється міністерством НС, для решти штабів і інших органів управління - відповідними штабами вищого підпорядкування.

Перелік документів для управлінь (відділів, відділень, служб) штабу встановлюють начальники відповідних штабів ЦЗ.

 

Документи, які розробляє штаб на об’єкті:

1.План ЦЗ (ЦО) (План дій об’єкта з додатками).

2. План розвитку та удосконалення.

3.План проведення евакуаційних заходів.

4.План оповіщення та інформування населення, робітників, службовців.

5.План зв’язку з керівництвом і силами ЦЗ.

6.План підготовки керівного складу, формувань, персоналу об’єкта, населення по ЦЗ.

7. План заходів попередження виникненню НС техногенного походження.

9.Функціональні обов’язки керівного складу ЦЗ.

10.Плани матеріально-технічного забезпечення.

11.Формалізовані документи:

форми заявок на МТЗ;форми наказів, розпоряджень;форми звернень до населення, робітників та службовців; форми донесень; форми облікових документів; пропозиції начальнику ЦЗ для прийняття рішення і т.ін.

 

Основними вихідними даними для розробки планів є:

а) нормативно-правові документи;

б) рішення та вказівки вищого керівного органу;

в) характеристика об’єкта (території, споруд, будівель, в тому числі захисних);

г) результати оцінки ризиків виникнення НС того чи іншого характеру, в т.ч. загрозу терористичних актів і можливі наслідки НС для об’єкта;

д) відомості про сили і засоби, які можуть залучатися до проведення робіт з попередження НС та її ліквідації.

 

З метою забезпечити достатній рівень готовності цивільного захисту об’єкта до дій у НС розробляються

довгострокові документи і документи підготовки цивільного захисту в поточному році.

Довгостроковими документами є:

План цивільного захисту об’єкта;

наказ про організацію і ведення цивільного захисту;

Перспективний план розвитку і удосконалення цивільного захисту;

План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту об’єкта,

Щорічно розробляються:

наказ про стан цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік;

план (основні заходи) підготовки цивільного захисту об’єкта в наступному році; навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників підприємств за тематикою цивільного захисту.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 758; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.