Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запитання для аналізу

Запитання для повторення

Запитання для обговорення

1. Чому підприємництво та малий бізнес такі важливі для суспільства?

2. У яких галузях малий бізнес процвітає, а в яких ні?

3. Назвіть можливі форми власності для малого бізнесу. У чому полягають їхні переваги та недоліки?

4. Порівняйте можливість створення нового бізнесу та придбання бізнесу, визначте переваги та недоліки кожного варіанта.

5. Назвіть складові успіху малого бізнесу.

1. Малий бізнес відіграє різні за важливістю ролі у розвитку суспільства. Чи вважаєте ви, що уряд повинен робити більше для підтримки малого бізнесу? Обґрунтуйте відповідь.

2. Франчайзингова угода є найприйнятнішим варіантом започаткування малого бізнесу в галузях, де мережа роздрібних точок торгівлі розгалужена на великій території, або ж коли якість придбаних товарів покупець може перевірити лише після їхнього споживання. Наприклад, гамбургер виглядає апетитно, проте його смак можна відчути, якщо скуштувати його. Йдучи в McDonald's, ви заздалегідь знаєте якість його гамбургерів. Поясніть популярність франчайзингу за цих умов.

3. Якщо прийняття на роботу членів сім'ї може спричинити проблеми, то чому на практиці це трапляється так часто?

4. Яких заходів повинен вжити підприємець, перш ніж вийти на закордонний ринок?

5. Визначте незаповнені ніші у вашому місті, де б міг успішно діяти підприємець, що створює нове підприємство.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П'ЯТЬ ПИТАНЬ, ВІДПОВІДІ НА ЯКІ ПОВИНЕН ЗНАТИ КЕРІВНИК КОЖНОЇ КОМПАНІЇ ТА ЙОГО КОМАНДА | Важнейшие термины и определения

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 333; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.