Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Робота з рисунками
Робота з графічними об'єктами в середовищі текстового процесора. Вкорінення об’єктів з інших додатків.

У документах Microsoft Word можна використати два типи зображень: графічні об'єкти й рисунки.

Графічний об'єкт - будь-який намальований або вставлений рисунок, який можна змінювати и поліпшувати. До графічних об’єктів належать автофігури, криві, лінії, схеми і об'єкти WordArt.

Автофігури — набір типових фігур, який містить такі базові фігури, як прямокутники й кола, а також різні лінії, сполучні лінії, об'ємні стрілки, компоненти структурних схем, винесення, зірки й стрічки.

WordArt - текстові об'єкти, створені за допомогою готових ефектів, до яких можна застосувати додаткові параметри форматування. Ці об'єкти є частиною документа Microsoft Word.

Рисунок є зображенням, створеним з іншого файлу. Рисунки включають растрові рисунки, скановані зображення й фотографії, а також картинки.

Створення й редагування графічних об'єктів. Для роботи з графічними об'єктами служить панель інструментів Рисование (для настроювання команд Вид, Панель инструментов, Рисование).

 

Необхідно виконати одну з таких дій:

  • клацнути місце вставки рисунка. Щоб вставити його у полотно, слід виділити полотно;
  • у меню Вставка вибрати команду Рисунок, а потім — команду Из файла...
  • знайти рисунок, який потрібно вставити. Двічі клацнути рисунок, який потрібно вставити;

За замовчуванням Microsoft Word впроваджує рисунки в документ.

Вкорінення — спосіб вставки даних, створених в одному додатку, в інший додаток.

У випадку вкорінення об'єкта його дані стають частиною документа. Всі зміни, внесені в об'єкт, відбиваються в документі. Можна зменшити розмір файлу шляхом зв'язування рисунка. Посилання — об'єкт для вставлення в документ Microsoft Word копії даних, створеної в іншому додатку, зі збереженням зв'язку між двома файлами. У разі змінювання даних у вихідному файлі дані в документі з посиланням поновлюються. Спільне використання рисунка з колекції Microsoft Office, оформлення тексту за допомогою Word Art.

Типи графічних файлів, підтримувані Microsoft Word. Вставлення багатьох розповсюджених графічних форматів файлів у документ здійснюється прямо або з використанням спеціальних графічних фільтрів. Немає необхідності встановлювати спеціальні графічні фільтри, щоб вставити у графічні файли, такі формати як.EMF;.GIF,.JPG;.PNG; BMP, RLE, DIB;.WMF;.TIF;.EPS.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1041; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.