Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Значения ошибок
Об’єкти в середовищі текстового процесора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буферу обміну.

Об'єкти в середовищі текстового процесора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: видалення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну.

Основними об'єктами текстового процесора є документ, абзац, символ. Текст документа складається з абзаців. Абзац — це фрагмент тексту, процес уведення якого закінчується натисканням клавіші Enter. Послідовність символів утворює текст.

Основні прийоми уведення й редагування тексту.

Форматування символів. Форматування символів передбачає встановлення різних параметрів шрифту, інтервалів між символами та зсувів. За допомогою цих засобів можна виділити в документі найбільш важливі місця (наприклад заголовки). Крім того, існують додаткові засоби, що дозволяють установлювати відображення символів малими прописними буквами, у вигляді верхніх і нижніх індексів і т. д. Із метою внесення різноманітності в оформлення документа можуть бути використані спеціальні символи шрифтів.

Форматування шрифту виконується за допомогою Панели форматирования або в діалоговому вікні Формат, Шрифт.

Вікно діалогу містить три вкладки: Шрифт, Интервал і Анимация. Під час роботи у вікні діалогу Шрифт установлені параметри шрифту відображаються у вікні Образец.

Перед початком форматування необхідно виділити необхідний фрагмент тексту, а потім за допомогою вікна діалогу Шрифт установити для нього необхідні параметри. При цьому зроблені зміни будуть стосуватися лише виділеного фрагменту, але не іншої частини документа.

Форматування абзаців. Під час створення нового документа використовуються установки шаблона Обычный доти, поки не будуть задані нові параметри форматування.

Абзац можна відформатувати як до, так і після уведення тексту. Якщо форматується вже уведений текст, то абзаци, що підлягають форматуванню, треба виділити. Перед початком форматування одного абзацу досить встановити в ньому курсор.

MS Word надає такі засоби форматування абзацу.

Команда Формат, Абзац - дозволяє в одному вікні діалогу встановити відразу всі необхідні параметри.

Команда Абзац із контекстного меню - дублює дію команди головного меню.

Панель інструментів Форматирование - встановлення кожного параметра здійснюється натисканням відповідної кнопки; з одного разу установлюється лише один параметр формату. (Однак, якщо потрібно змінити один елемент форматування, цей засіб дозволяє зробити це швидше, ніж за допомогою відповідної команди меню.)

Горизонтальна смуга - використовується для установлення відступів і табуляції.

Клавішні команди - аналогічно кнопкам панелі інструментів Форматирование дозволяють прискорити зміну одного з параметрів формату. Усі інші установки формату абзацу виконуються в діалоговому вікні Абзац.

Для більшої виразності оформлення абзаців і сторінок тексту використовуються різні способи оформлення, заповнення візерунком, змінення кольорів та ін.

Форматування сторінки. Будь-який документ, надрукований на папері, має поля. Word дозволяє встановити величину для кожного із чотирьох полів (верхнього, нижнього, правого й лівого) - окремо. Для цього слід вибрати пункт Параметры страницы з меню Файл і ввести необхідні величини у від повідні поля.

Для нумерації сторінок використовується команда Вставка номера страницы, за допомогою якої можна зазначити положення (угорі або внизу сторінки); вирівнювання (праворуч, у центрі, ліворуч, зовні або всередині сторінки); номер першої сторінки; формат номерів сторінок.

Операції копіювання, переміщення й видалення фрагментів тексту застосовуються лише до виділеного фрагмента тексту. При цьому можна ви користати два незалежні механізми: через буфер обміну й без використання буфера обміну методом drag-and-drop (перетягуванням мишею).

У документах Word можна здійснювати пошук і заміну фрагментів тексту, форматів (шрифту, абзацу, мови, стилю), різних спеціальних символів (маркера абзацу, виноски або примітки, кінця розділу, стовпчика та ін.). Для цього використовують команди Правка, Найти (тільки пошук) або Правка, Заменить (пошук і заміна).

У вікні Найти зазначається зразок пошуку, у вікні Заменить на - зразок заміни. Об'єктом пошуку й заміни є група символів з обліком або без обліку формату — шрифт, абзац, мова, стиль.

Досить часто під час редагування документа доводиться видаляти фрагмент документа. Для цього необхідно його виділити в один із відомих способів, а потім натиснути клавішу Delete або Backspace.

Буфер обміну. Для копіювання й переміщення тексту можна скористатися буфером обміну, що являє собою галузь тимчасового зберігання інформації. Буфер обміну Microsoft Office дозволяє накопичувати текстові й графічні елементи з будь-якого числа документів Microsoft Office або інших додатків, а потім вставляти їх у будь-які документи Microsoft Office.

Буфер обміну Microsoft Office пов'язаний із системним буфером обміну в такий спосіб: під час копіювання декількох елементів у буфер обміну Microsoft Office останній копійований елемент завжди копіюється в системний буфер обміну; під час очищення буфера обміну Microsoft Office системний буфер обміну також очищається; під час використання команди Вставить, кнопки Вставить або сполучення клавіш CTRL+V виконується вставка вмісту системного буфера обміну, а не буфера обміну Microsoft Office.

Буфер обміну Microsoft Office використовує стандартні команди Копировать і Вставить. У разі копіювання елемент додається в буфери обміну Microsoft Office, після чого його можна в будь-який час вставити з буфера обміну Microsoft Office у будь-який документ Microsoft Office. Накопичені елементи залишаються в буфері обміну Microsoft Office до закриття всіх додатків Microsoft Office.

Буфер обміну має власну панель інструментів, яка містить кнопки Вставить все, Очистить буфер обмена.

Для роботи з буфером обміну можна використати команди меню Правка, команди контекстного меню, що випливають, кнопки стандартної панелі інструментів і клавішні команди.

Робота з таблицями в середовищі текстового процесора. Автоматичне форматування таблиці. Створення нового стилю таблиці. Таблиця і текст, їх взаємне перетворення.

 

Документи Word часто містять дані, оформлені у вигляді таблиці. Зазвичай таблиці використовуються для більш зручного розташування інформації в документі.

Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких містяться комірки. Комірки таблиці мають адреси, утворені ім'ям стовпця (А, В, С,..) і номером рядка (1, 2, З,...).

Комірки одного рядка позначаються зліва направо, починаючи зі стовпця А. У комірках таблиць розміщується інформація довільного типу: текст, числа, графіка, рисунки, формули.

Способи створення таблиць. Існує кілька способів створення таблиць у документі, які вставляються за місцем установки Курсору.

1-й спосіб. Нову таблицю можна створити за допомогою команди головного меню Таблица, Вставить таблицу, яка викликає діалогове вікно Вставка таблицы для вказівок розмірності таблиці — числа рядків і стовпців. Якщо замість конкретного розміру стовпців задати параметр Авто, вмикається режим Автоподбор, завдяки якому стовпці можуть еластично форматуватися відповідно до наявного змісту.

Після зазначення розмірності створюваної таблиці можна здійснити її автоформатування, натиснувши кнопку Автоформат. У вікні Автоформат можна вибрати формат, який відображається в розташованому вікні Образец. Перемикачі в нижній частині вікна дозволять зробити додаткове оформлення для вибраного стандартного типу таблиці.

2-й спосіб. За допомогою кнопки Добавить таблицу на стандартній панелі інструментів визначається структура нової таблиці - при натиснутій лівій кнопці миші зафарбовується необхідне число стовпців і рядків.

3-й спосіб. За допомогою команди Вставка, Объект, вкладка Создание объекта можна в документ Word вставити таблицю Excel, зазначивши тип об'єкта - Аркуш Microsoft Excel. Цю операцію можна виконати й натисканням кнопки зі стандартної панелі інструментів Добавить таблицу Excel стандартної панелі інструментів.

4-й спосіб. Раніше набраний текст може бути перетворений у табличне по дання за допомогою команди Таблица, Преобразовать в таблицу за умови, що текст підготовлений з використанням спеціальних символів - роздільників колонок (табулятор, абзац, пробіл та ін.).

5-й спосіб. Таблиці складної структури зручно створювати методом «рисування». Необхідні для цього елементи керування зосереджені на панелі інструментів Таблицы и границы.

Працюючи з таблицями, слід розрізняти форматування таблиць і вмісту. У першому випадку відбувається керування розмірами структурних елементів таблиці (комірок, рядків і т. п.), а в другому - керування розміщенням умісту комірок.

Форматування таблиць можна виконувати в командному або інтерактивному режимі. У командному режимі використовують діалогове вікно Свойства таблицы команди меню Таблица. Його можна відкрити й з контекстного меню таблиці, якщо клацнути в її межах правою кнопкою миші. Елементи керування вкладок, діалогового вікна Свойства таблицы дозволяють: задати методи вирівнювання таблиці щодо сторінки документа, взаємодії таблиці з навколишнім текстом; визначити або перевизначити варіант оформлення зовнішніх і внутрішніх рамок таблиці, а також настроїти характер оформлення комірок; задати розміри внутрішніх полів у комірках та інтервали між ними; призначити параметри поточного рядка або виділених рядків, поточного стовпця або виділених стовпців, поточної комірки або виділених комірок.

В інтерактивному режимі таблицю форматують за допомогою маркерів, які з'являються у разі наведення покажчика миші на таблицю або її елементи. Маркер у лівому верхньому куті таблиці дозволяє переміщати таблицю робочим полем документа. Маркер у правому нижньому куті дозволяє керувати загальними розмірами таблиці. Маркери зміни розміру, що з'являються у разі наведення покажчика миші: рамки таблиці дозволяють інтерактивно змінювати розміри стовпців і рядків методом перетягування.

Уведення й форматування вмісту таблиць. Виділення потрібної комірки для уведення тексту виконують за допомогою миші. Окрему комірку виділяють потрійним клацанням лівої кнопки. Переміщення між комірками здійснюють клавішею ТАВ (до наступної комірки) або комбінацією SHIFT+TAB (до попередньої комірки). Для навігації по комірках таблиці можна також використовувати клавіші керування курсором. Усередині текстових фрагментів курсорні клавіші виконують переміщення курсору, але по досягненні межі тексту вони дозволяють переходити до сусідніх комірок.

Усі команди форматування тексту належать до виділеного елемента. Ним може бути будь-яка комірка, рядок (група рядків), стовпець (група стовпців) або вся таблиця в цілому. Групи комірок виділяють методом перетягування мишею. Більшість команд, пов'язаних з форматуванням елементів таблиці й об'єктів, які втримуються в них, можна виконати за допомогою панелі інструментів Форматирование.

Використання в таблиці формул. Текстовий процесор Word дозволяє виконувати обчислення, записуючи в окремі комірки таблиці формули за допомогою команди Таблица, Формулы. Перетворюючи текст в таблицю, необхідно розділити текст за допомогою коми або іншого знака роздільника, щоб зазначити початок нового стовпця. Щоб зазначити новий рядок, необхідно використати знак абзацу. Для перетворення таблиці в текст треба виділити рядки або таблицю, що потрібно перетворити в абзаци. Вибрати команду Преобразовать в меню Таблица, а потім - команду Таблицу в текст. У групі Разделитель вибрати знак роздільника для використання замість межі стовпців. Для поділу рядків використовуються знаки абзацу.

Контрольні питання до лекції.

 

 1. Які є режими відображення документу?
 2. Дайте визначення Автотекст.
 3. Що таке тезаурус?
 4. Які є види програм підготовки текстових документів?
 5. В чому різниця між текстовим редактором та текстовим процесором?
 6. Що таке текстовий файл?
 7. Що таке вкоріненняоб’єктів?
 8. Як вставити рисунок в текст?
 9. Назвіть основні об’єкти текстового процесора.
 10. Дайте визначення буферобміну, назвіть його стандартні команди.
 11. Які є операції форматування тексту?
 12. Які є операції з фрагментами тексту?
 13. Назвіть п’ять способів створення таблиці в текстовому процесорі.
 14. Як здійснюється форматування таблиць?

 

##### Число не умещается в ячейке данной ширины
#ДЕЛ/0 Попытка деления на 0
#Н/Д Неопределенные данные (пустая ячейка)
#ИМЯ? Невозможно распознать имя
#ПУСТО! Задано пересечение областей, не имеющих общих ячеек
#ЧИСЛО! Проблема с использованием чисел
#ССЫЛКА! Недопустимая ссылка
#ЗНАЧ! Недопустимый тип операнда

 

Формулой в электронной таблице называется математическое выражение, определяющее правило вычисления, которое помещается в некоторую ячейку

Перед тем как записать формулу необходимо поставить знак равенства.

Книга в Microsoft Excel представляет собой файл, используемый для обработки и хранения данных. Каждая книга может состоять из нескольких листов, поэтому в одном файле можно поместить разнообразные сведения и установить между ними необходимые связи.

Имена листов находятся на ярлычках, расположенных в нижней части окна книги.

Ячейка является элементарным элементом электронной таблицы.

Адрес ячейки электронной таблицы состоит из буквы названия столбца и номера строки. Имя ячейки состоит из слова и знака разделенного точкой

Например Глава.4

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 655; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.036 сек.