Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ АУДИТОРА


1 Містити досить повну і детальну інформацію, щоб інший аудитор, що не приймав участі в цій перевірці, міг скласти чітке уявлення про виконану роботу і підтвердити висновки цієї перевірки.

2 Документи повинні бути складені в ході перевірки. (складання їх після завершення перевірки і підготовки аудиторського висновку не допускається).

3 Складаючи робочі документи, аудитор повинний враховувати не тільки інформацію, що відноситься до звітного періоду, що перевіряється, але й дані попереднього періоду (наприклад, сальдо по рахунках на кінець періоду, який передував звітному), а також зведення, отримані після складання бухгалтерської звітності, про події, що здійснилися після завершення звітного періоду, які можуть істотно вплинути на діяльність чи фінансовий стан підприємства.

4 Документи повинні відображати найбільш істотні моменти, по яких аудитору необхідно висловлювати думку, охоплювати найбільш важливі напрямки перевірки та задачі, поставлені і вирішені аудитором.

5 Дозволяти оцінити фінансову звітність відповідно до встановлених критеріїв та ознак.

6 Містити інформацію, необхідну чи корисну при наступних аудиторських перевірках.

7 Відображати стан і оцінку системи внутрішнього контролю на підприємстві та ступінь довіри до нього.

8 Фіксувати проведені аудиторські процедури по перевірці й оцінці системи бухгалтерського обліку клієнта, дотримання прийнятої (установленої) облікової політики і відповідності бухгалтерського обліку клієнта встановленим принципам, стандартам, вимогам і законам.

9 Документи повинні бути складені чітко, розбірливо.

10 Використані скорочення чи умовні позначки повинні бути пояснені на початку папки робочих документів.

11 Необхідно обов'язково вказувати місце та дату складання документа, прізвище аудитора і його підпис, номер документу, порядковий номер сторінки в робочій документації.

12 Повинні бути приведені джерела інформації і дані про походження прикладених документів, що фіксують господарсько-фінансову діяльність підприємства, а також про виконані аудиторські процедури.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВИДИ ТА СКЛАД РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ | Оформлення робочої документації

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 433; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.