Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

ТЕСТ 1. Які податки є непрямими?
а) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування;

б) ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

в) ті, які встановлюються в цінах товарів, послуг і їх розмір для окремого платника не залежить від його доходу.

ТЕСТ 2. Назвіть основне призначення непрямих податків:

а) регулювання рівня цін на продукцію (роботи, послуги);

б) регулювання обсягів і структури імпорту товарів;

в) регулювання обсягів і структури експорту товарів;

г) формування доходів державного бюджету;

д) формування доходів місцевих бюджетів;

е) регулювання обсягів виробництва і реалізації продукції.

 

ТЕСТ 3. У чому виявляється основний негативний вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств?

а) зростають ціни на товари;

б) зростає собівартість продукції;

в) зменшується прибуток від реалізації продукції;

г) можлива мобілізація оборотних коштів для сплати непря­мих податків;

д) зменшується сума чистого прибутку підприємства.

ТЕСТ 4. Назвіть непрямі податки, що включаються в ціну імпортованих товарів: '

а) податок на додану вартість;

б) ввізне мито;

в) акцизний збір;

г) оплата митних послуг;

д) податок з продажу;

е) податок з обороту.

ТЕСТ 5. ПДВ є непрямим податком, який включається в ціну товару, що являє собою:

а) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях вироб­ництва;

б) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях надан­ня послуг;

в) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях ви­робництва, надання послуг або після митного оформлення.

 

ТЕСТ 6. Вирахування розмірів доданої вартості може здійснюватися такими методами:

а) сальдовим, пільговим;

б) додавання зарплати і прибутку, а також залишковим;

в) додавання зарплати і пільговим.

ТЕСТ 7. Додана вартість містить:

а) собівартість, податкові й амортизаційні відрахування;

б) прибуток, податкові відрахування і відрахування на соціаль­не страхування;

в) прибуток, зарплату, відрахування на соціальне страху-вання і частину амортизаційних відрахувань.

 

ТЕСТ 8. Назвіть об'єкт оподаткування, що використову­ється для обчислення ПДВ:

а) собівартість виробленої продукції;

б) вартість продукції, відвантаженої покупцям;

в) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акциз­ний збір;

г) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір і ПДВ;

д) прибуток від реалізації продукції.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1060; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.