Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 13. Хто є платником податку на додану вар­тість?
ТЕСТ 10. Які ставки податку на додану вартість діють на сучасному етапі?

TECT 9. Що є базою оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів?

а) собівартість товарів, які реалізуються (відвантажуються) покупцю;

б) вартість відвантажених товарів;

в) договірна вартість, визначена за вільними або держав-ними цінами з урахуванням акцизного збору з підакцизних товарів, інших податків і зборів, що входять у ціну цих товарів;

г) валові доходи платника.

а) 20% і 22%.

б) 15 і 30%.

в) 20 і 0%.

г) 20 %.

 

ТЕСТ 11. Нульова ставка податку на додану вартість за­стосовується у відношенні:

а) до імпортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

б) до експортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

в) до товарів, робіт і послуг, виконаних вітчизняним суб'єктом підприємницької діяльності.

ТЕСТ 12. Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві:

а) ПДВ, отриманий від реалізації продукції;

б) кошти державного бюджету;

в) виручка від реалізації продукції;

г) амортизаційні відрахування;

д) кошти резервного фонду.

а) особа, яка займається виробничою діяльністю, надає послуги, виконує роботи;

б) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг протягом останніх 12 місяців переви-щував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються певною підприємницькою діяльністю;

г) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ТЕСТ 14. Назвіть операції з продажу товарів, що звільнені від ПДВ:

а) продаж продуктів дитячого харчування;

б) продаж продуктів дитячого харчування вітчизняного вироб­ництва спеціалізованими магазинами;

в) продаж путівок для санаторно-курортного лікування громадян;

г) продаж путівок для лікування дітей;

д) продаж лікарських засобів, завезених на територію України;

е) продаж імпортованих лікарських препаратів.

ТЕСТ 15. Бюджетне відшкодування ─ це...

а) сума податкових зобов'язань, що виникла у зв'язку з прода­жем товарів протягом звітного періоду;

б) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання;

в) сума, що підлягає поверненню платнику податку у зв'язку із зайво сплаченою сумою податку.

ТЕСТ 16. Податкова накладна ─ це...

а) звітний податковий документ, що підтверджує виникнення
податкового обов'язку і права на податковий кредит;

б) розрахунковий документ, засвідчений уповноваженою особою;

в) звітний податковий документ, що заповнюється в момент ви­никнення податкового зобов'язання.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 650; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.