Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 28. Як часто платники податку на додану вартість звітують податковим органам?

ТЕСТ 26. Платник ПДВ відвантажив покупцю товари 20 лютого поточного року (згідно з договором, підписаним 10 лю­того), а грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок 15 березня. Яка дата виникнення податкового зобов'язання?

ТЕСТ 25. Чи обкладаються податком на додану вартість обороти з продажу товарів на експорт за іноземну валюту?

ТЕСТ 24. Як розраховується сума ПДВ з виручки від реаліза­ції продукції?

а) потрібно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 100%;

б) потрібно суму виручки помножити на ставку ПДВ ─ 20 %;

в) необхідно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 120 %;

г) немає правильної відповіді.

а) ні, не підлягають оподаткуванню;

б) в окремих випадках оподатковуються;

в) так, оподатковуються за нульовою ставкою;

г) немає правильної відповіді.

 

а) дата надходження грошових коштів на поточний рахунок платника ПДВ, тобто 15 березня;

б) дата відвантаження товарів покупцю, тобто 20 лютого;

в) дата оформлення договору на поставку товарів;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 27. Податковий період платника податку на додану вартість залежить від:

а) середньомісячної суми податку на додану вартість;

б) суми валових доходів платника податку на додану вартість;

в) обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт та послуг;

г) обсягу одержуваних середньомісячних валових доходів.

а) щомісячно платники зобов'язані подавати податковим орга­нам податкові декларації;

б) вирішує сам платник ПДВ;

в) усі платники щоквартально зобов’язані звітувати податковим органам;

г) це залежить від податкового періоду.

ТЕСТ 29. Якщо в платника податку на додану вартість податковий період місяць, то в який термін необхідно подавати податковому органу податкову декларацію?

а) не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним;

в) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

г) немає правильної відповіді.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕСТ 22. Що є базою оподаткування ПДВ при ввезенні в Украї­ну імпортних товарів ? | ТЕСТ 34. Платник несвоєчасно сплатив до бюджету ПДВ. Які дії податкової інспекції?
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1381; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.