Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 1. Які податки є прямими?

а) ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

б) ті, які спочатку встановлюються в загальній сумі відпо-відно до потреб держави в доходах, а потім цю суму розподі-ляють між те­риторіальними одиницями та платниками;

в) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування.

ТЕСТ 2. Платниками податку на прибуток є:

а) підприємства й організації ─ юридичні особи;

б) державне казначейство;

в) НБУ, нерезиденти, що здійснюють підприємницьку діяль-ність;

г ) відособлені підрозділи, що становлять окремий баланс.

 

ТЕСТ 3. Об'єктом оподатковування прибутку підприємств є:

а) прибуток;

б) собівартість;

в) валовий дохід;

г) чистий прибуток.

ТЕСТ 4. Від податку на прибуток звільняються:

а) виграші в державні речові лотереї;

б) доходи неприбуткових організацій;

в) прибуток підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів;

г) прибуток державних підприємств.

ТЕСТ 5. Суми податку на прибуток зараховуються:

а) до державного бюджету;

б) пропорційно: до місцевого і державного бюджетів;

в) до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податків;

г) до спеціальних фондів.

ТЕСТ 6. Валові доходи платника податку на прибуток ─ це ...

а) загальна сума доходу платника податку, одержана від реаліза­ції продукції основного виробництва;

б) виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та доходи від позареалізаційних операцій;

в) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду;

г) немає правильної відповіді.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 473; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.